ma 18 nov 2019
Nieuwe voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg wil zichtbaarder NOC*NSF

Anneke van Zanen-Nieberg400

ARNHEM (ANP) - Anneke van Zanen-Nieberg wil dat NOC*NSF een duidelijkere rol gaat spelen in haar streven iedereen in Nederland aan het sporten te krijgen. De nieuwe voorzitter van de sportkoepel zei dat maandag bij haar eerste algemene ledenvergadering in die functie. Een hogere sportparticipatie staat hoog op haar wensenlijstje, net als de top 10-ambitie als het om de topsport gaat en een grotere rol van Nederlandse bestuurders op het internationale podium.

Uit onderzoek van KPMG bleek onlangs dat 8,8 miljoen Nederlanders tenminste wekelijks aan sport doen, georganiseerd (5,3 miljoen) dan wel niet georganiseerd. "Een mooi aantal, maar dan zijn er nog net zo veel mensen die niet sporten. Om allerlei redenen. Wij moeten er voor staan dat iedereen in Nederland elke dag kan sporten", aldus Van Zanen in haar openingsspeech. Dat hoeft niet per se meer geld te kosten De sportkoepel maakt jaarlijks een kleine 15 miljoen euro vrij om de sport toegankelijker te maken. "Ik vind dat we als overkoepelende bond zichtbaarder moeten zijn daarin."

De rol van NOC*NSF ligt in het faciliteren, in het ondersteunen van de diverse sportbonden en hun verenigingen, maar ook in het aangaan van samenwerkingen met maatschappelijke instanties, stelt Van Zanen, zelf een oud-handbalster en de opvolgster als voorzitter van André Bolhuis. "Wij hebben een leidende rol in de de stimulering van de sportparticipatie. Dan moet je ook ervoor zien te zorgen dat het aantal 'uitvallers' onder 16-jarigen terugloopt. En dat bijvoorbeeld een initiatief als OldStars door meer dan de huidige zeven sportbonden die eraan meedoen wordt ondersteund. Wij hebben de facilteiten en zij, met de leden van de aangesloten verenigingen, de mensen."

Eenheid creëren in de samenleving

Een goede infrastructuur, ook qua duurzaamheid, daar wil Van Zanen voor staan. "Net als voor de strijd tegen doping, tegen matchfixing, het aanbieden van hulp bij seksuele intimidatie. Allemaal zaken waarin we de bonden kunnen ondersteuenen dan wel leidend in kunnen zijn. Maar vooral willen door middel van sport eenheid creëren in de samenleving. Dat kan vooral als mensen de weg naar verenigingen vinden. Het is prima als mensen met een onderling fietsclubje elke week op pad gaan of andere sporten bedrijven, maar bonden en verenigingen moeten er ook naar streven meer flexibel te worden en zich meer te profileren. De gerorganiseerde sport moet herkenbaarder worden.''

Deel dit via: