Samenwerking Politie en NOC*NSF geïntensiveerd

De Politie wil de komende jaren het aantal banen voor topsporters verdubbelen tot veertig. Daarnaast gaan Politie en NOC*NSF samenwerken op het gebied van grootschalige sportevenementen. Dit staat in de samenwerkingsovereenkomst die op 14 september door Politie en NOC*NSF is ondertekend. De bestaande samenwerking wordt hiermee op Olympisch niveau gebracht.

Het convenant werd in Oosterhout ondertekend door NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra, NOC*NSF-directeur Theo Fledderus en voorzitter van de raad van hoofdcommissarissen Leon Kuijs. NOC*NSF wil dat de topsporter zich naast zijn topsportcarrière kan voorbereiden op zijn maatschappelijke carrière. Dit wordt onder meer bereikt door arbeidsplaatsen te creëren bij de Politie voor valide topsporters en topsporters met een handicap. Sinds 2006 werken Politie en NOC*NSF op dit vlak samen en inmiddels werken er achttien topsporters in veertien regiokorpsen.
Ook na hun actieve carrière als topsporter of topsportcoach biedt de politie een duurzaam loopbaanperspectief. Uiteraard moet wel worden voldaan aan alle reguliere toelatings- en screeningseisen voor een baan bij de Politie.
In lijn met de evenementenambitie van het Olympisch Plan 2028 gaan beide partijen ten aanzien van grootschalige evenementen hun kennis en kunde delen. Ook is afgesproken dat de expertise van NOC*NSF de komende jaren wordt ingezet om het werknemersbeleid van de Politie op het terrein van sport en gezondheid via bedrijfssport verder te versterken. Om het tekort aan scheidsrechters tegen te gaan zal de Politie ook actief scheidsrechters werven in de eigen gelederen.
Terpstra: 'Met de topsporters heeft de Politie goud op de werkvloer in handen. Maar de samenwerking gaat verder, bijvoorbeeld bij het werven van scheidsrechters. Wij hebben er immers beiden belang bij dat in de samenleving het respect voor gezagsdragers en autoriteit terugkomt.'
Kuijs: 'De mentaliteit van de topsporters kan inspirerend zijn voor alle medewerkers binnen de Politie, net als hun visie op fitheid en gezondheid. We verwachten dat deze sporters ook na hun sportcarrière bij de Politie blijven werken.'
Het convenant, dat loopt tot eind 2012, sluit naadloos aan op het Olympisch Plan 2028, dat wordt ondersteund door het kabinet Balkenende en verschillende maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. Doel van het Olympisch Plan 2028 is om met sport Nederland over de volle breedte op Olympisch niveau te brengen, als voorbereiding op een eventuele kandidaatstelling voor de Olympische Spelen.