Wellicht meer topsportselecties bij overheid

Dinsdag 10 november is er op het hoofdkantoor van Randstad in Diemen weer een bijeenkomst voor bedrijven en (ex-)topsporters die op zoek zijn naar een baan (zie pagina 6). Roland Berendsen, directeur Operations Randstad Nederland, is van mening dat topsporters hun kansen op de arbeidsmarkt eerder te laag inschatten dan te hoog. 'Een topsporter heeft relatief weinig echte werkervaring, maar zet daar zoveel andere competenties tegenover dat dit tekort vaak afdoende wordt gecompenseerd.'

Roland Berendsen kijkt met een 'zeer positief gevoel' terug op het congres Goud op de werkvloer, dat Randstad samen met NOC*NSF en NOC*NSF AtletenCommissie in mei 2008 organiseerde, en op de Speeddate, later dat jaar in oktober. 'Tijdens het congres gingen er al genoeg vingers omhoog van mensen voor wiens bedrijf het interessant kan zijn een topsporter in dienst te nemen. Andersom was het ook voor topsporters een prima kans om kennis te maken met bedrijven. Kortom, een Speeddate is een prima platform om elkaar te vinden.'

Het lijkt erop dat de overheid het goede voorbeeld gaat geven. Op verzoek van Joop Atsma (Tweede Kamerlid voor het CDA) gaat staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker onderzoeken of ook andere ministeries ÿ naar het voorbeeld van de Defensie Topsport Selectie ÿ een topsportselectie onder hun hoede kunnen nemen. Berendsen hoopt dat dit onderzoek ertoe leidt dat meer ministeries topsporters in dienst gaan nemen. 'Ik vind het een uitstekend initiatief en heel goed voorbeeldgedrag. Als ze hen maar niet neerzetten als een "apart clubje". Ze moeten daadwerkelijk in de organisatie aan de slag, anders doen ze nog geen werkervaring op,' aldus Berendsen, die ook gelijk de voordelen ziet voor het Olympisch Plan 2028.

In de eerste fase tot 2016 wil het Plan het topsportklimaat in Nederland op Olympisch niveau brengen. Berendsen: 'Het is dan een groot voordeel wanneer steeds meer (ex-)topsporters werkzaam zijn op de diverse ministeries. Het hele land moet immers achter het Plan gaan staan en dan helpt het enorm als topsporters nauw betrokken zijn bij het overheidsbeleid.'