Werken na(ast) je sport

Het succes van het congres Goud op de werkvloer en de Speeddate van vorig jaar vraagt om een passend vervolg. Op dinsdag 10 november organiseren NOC*NSF en Partner in Sport Randstad, in samenwerking met NOC*NSF AtletenCommisie en Sport & Zaken, opnieuw een bijeenkomst in het hoofdkantoor van Randstad in Diemen. Onder de titel Goud op de werkvloer, werken na(ast) je sport kunnen (ex-)topsporters zich oriënteren op hun maatschappelijke carrière. Zeker zo belangrijk is samen aan het werk te gaan in workshops.

Er komen op 10 november twee grote thema's aan de orde. Werken na of naast topsportbeoefening, onder de noemer 'Goud op de werkvloer'. En daaraan voorafgaand 'Stoppen met Topsport', wat betekent dat voor jou?

Goud op de werkvloer, werken na(ast) je sport wordt om 14.00 uur geopend door dagvoorzitter Bram Ronnes, ex-topvolleyballer en tegenwoordig manager Goud op de werkvloer bij NOC*NSF. Daarna geeft Roland Berendsen, directeur Operations Randstad Nederland, informatie over de huidige arbeidsmarkt en vertelt Rinus Haas, directeur van het Haarlemse bedrijf Spaarnelanden, over zijn ervaringen met de topsporters die in zijn bedrijf werken.

Na dit plenaire gedeelte kunnen de sporters deelnemen aan de volgende workshops. Het proces van solliciteren: variërend van waarop solliciteer je (selectie) tot hoe ga je een gesprek in respectievelijk voeren? Hoe leg je interessante contacten, hoe onderhoud je deze en waarom (netwerken)? Keuzes maken: waaraan kan en wil je tijd besteden, efficiënt tijdgebruik (timemanagement). En transitie: wat kan er gebeuren met jou, je lijf, je welbevinden.

Informatie wordt aangereikt door deskundigen, maar de deelnemers zullen ook onderling ervaringen uitwisselen, verdeeld in kleine groepjes en begeleid door ervaringsdeskundigen, oftewel ex-topsporters die een en ander hebben meegemaakt.
Goud op de werkvloer deel 2 wordt vanaf 16.45 uur besloten met een informele Meet & Greet, waarbij ook (potentiële) werkgevers aanwezig zullen zijn om mee kennis te maken of mee van gedachten te wisselen.

'Stoppen met Topsport', aanvang 12.00 uur, is speciaal bedoeld voor sporters die overwegen te stoppen met hun sportcarrière of al gestopt zijn. Ervaringen met en informatie over sociaal-maatschappelijke, medische of aanverwante onderwerpen kunnen hier worden uitgewisseld.

Voor meer informatie en opgave:
www.nocnsf.nl
bert.roosenboom@noc-nsf.nl