NCP over gedragsbeïnvloeding

Tweemaal per jaar organiseert NOC*NSF een Nationaal Coach Platform (NCP) voor zo'n 150 topcoaches, topsportcoördinatoren en technisch directeuren. Prestatiemanager Frans van Dijk geeft een toelichting op het thema: de coach als mental coach. Effectieve gedragsverandering door coaching, dat gedurende drie dagdelen op 3 en 4 november wordt uitgediept door sprekers en in workshops.

'Beter presteren door het veranderen van gedrag verwijst naar het idee dat een sporter en zijn prestatie niet louter worden bepaald door fysieke, tactische en technische kwaliteiten. De prestatie wordt ook voor een groot deel beïnvloed door zijn gedrag zowel tijdens de wedstrijd als daarbuiten, tijdens trainingen of in de leefsituatie. Soms handelt een sporter daar niet het meest efficiënt. Daar ligt dus ruimte waar de coach meer invloed kan uitoefenen en waar hij die invloed in positieve richting kan aanwenden. Uiteindelijk helpt hij de sporter daarmee beter te presteren,' licht Frans van Dijk toe.

'Op het NCP in november gaan we het onder meer hebben over vragen als: In hoeverre rekent een coach het tot zijn werkveld en taakopvatting om daarop invloed uit te oefenen? Blijf je als coach ver weg van de sporter of kruip je onder zijn huid? Beschik je als coach over de kennis, attitude en vaardigheden die vereist zijn om het gedrag van de sporter te beïnvloeden? Elke coach moet daarin op enig moment keuzen maken. Hoever ga ik daarin? Wat kan ik zelf, en wat niet? Wanneer haal ik er expertise bij? Misschien kan een coach hiervoor mensen in het begeleidingsteam opnemen. Allemaal praktische aspecten dus waarmee een coach, die intensief met sporters werkt, voortdurend heeft te maken.'

Het NCP is ook ditmaal bedoeld om coaches de gelegenheid te geven zich met elkaar te bezinnen op het thema. 'Het programma bestaat uit lezingen, discussies en workshops met items die te maken hebben met vaardigheden, visies en theoretische inzichten over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Diverse sprekers uit wetenschap en praktijk leveren een bijdrage. Onder hen Peter Murphy, Jacco Koops, Cor van der Geest, Peter Zijerveld, Vera Pauw, Pieter Gallas en Jackie Reardon. Vanuit de theoretische hoek houden onder meer professor Chris Visscher en professor Roos Vonk een lezing.'

'Chris Visscher van de Rijksuniversiteit Groningen zal recente onderzoeksgegevens presenteren over het belang van cognitieve vaardigheden bij sporters voor een succesvolle carrière. Dat is belangrijke informatie voor coaches, omdat ze daarmee doelmatiger sporters kunnen identificeren die in de sport een grote kans van slagen hebben.'

'Roos Vonk, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Nijmegen, verzorgt een lezing en workshop met de titel De dictatuur van het gevoel. Zij zal de overtuiging aan de orde stellen ÿ die veel mensen hebben ÿ dat je je voor doelmatig gedrag goed moet voelen. En laten zien hoe belemmerend deze overtuiging vaak werkt en goed presteren in de weg staat. Ook geeft zij aan hoe hiervan los te komen en deze belemmering op te heffen.'

Voor meer informatie:
frans.vandijk@noc-nsf.nl