ma 13 mei 2019
Nederlandse sport aanwezig op Canal Parade 2019

Regenboogvlag NOCNSF 300x200De regenboogvlag in top bij NOC*NSF

De Nederlandse sport neemt met meer dan 15 sportbonden, de Alliantie Gelijkspelen, Pride and Sports en NOC*NSF deel aan de Canal Parade 2019 op de Amsterdamse grachten. De Nederlandse sport sluit zich daarmee aan bij de doelstelling van de Canal Parade Amsterdam om met alle sectoren uit de samenleving op het water de boodschap 'zijn wie je bent, houden van wie je wil’ uit te dragen. Met deelname aan de botenparade geeft de sport aan zich voor deze boodschap hard te maken.

Sport betekent plezier voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal, zichzelf kan zijn. Naast bijvoorbeeld etnische achtergrond mag ook seksuele voorkeur of oriëntatie niets uitmaken bij de deelname aan sport. De deelnemende sportbonden constateren dat dit helaas nog niet altijd en overal vanzelfsprekend is. Ook en soms juist in de sport niet.

De boodschap ‘Sporten doen we Samen’ zal op de sportboot centraal staan en is bewust simpel en verbindend. Natuurlijk vinden we het in de sport normaal dat iedereen zichzelf kan zijn, om dat in de praktijk ook te realiseren is deze extra aandacht nodig. Deelname aan deze botenparade geeft uiting aan onze gezamenlijke opvatting dat iedereen moet kunnen sporten op basis van gelijkwaardigheid. Na de al bestaande impliciete acceptatie van LHBTI in de sport willen we op de boot een gezamenlijk podium creëren om  dit ook expliciet te maken, zodat representatie van LHBTI in de sport normaal wordt.

Op de boot zullen we stilstaan bij het verleden doordat bekende oud-topsporters op de boot aanwezig zijn. Te vaak hebben we in het verleden gezien dat LHBTI in de sport zich niet veilig voelden om daar expliciet voor uit te komen. Daar tegenover laten we zien dat we bezig zijn met de toekomst, vooruit kijken, om acceptatie van LHBTI binnen de sport te vergroten.

De Alliantie Gelijkspelen is bezig met de acceptatie van LHBTI in de sport en helpt daarom mee met de organisatie (voor meer informatie: karinblankenstein@live.nl). Daarnaast is ook de organisatie Pride and Sports  bezig met LHBTI acceptatie in de sport. Pride and Sports is initiatiefnemer en vanuit ervaring betrokken voor deelname van deze sportboot. De deelnemende sporten zijn roeien (KNRB), tafeltennis (NTTB), gymnastiek (KNGU), handbal (NHV), atletiek (Atletiekunie), zwemmen (KNZB), sportvisserij (Sportvisserij Nederland), tennis (KNLTB), paardensport (KNHS), hockey (KNHB), voetbal (KNVB), basketbal (NBB), volleybal (Nevobo), honk- en softbal (KNBSB) en watersport (Watersportverbond). NOC*NSF doet ook mee in dit initiatief.

Gender

Nederlandse sport aanwezig op Canal Parade 2019

Regenboogvlag NOCNSF 332x269
Deel dit via: