ma 19 nov 2018
Algemene Vergadering NOC*NSF keurt begroting voor 2019 goed

special olympics.JPGSpecial Olympics is geassocieerd lid van NOC*NSF

De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft maandagavond op Sportcentrum Papendal ingestemd met het jaarplan en de begroting voor 2019 en ging akkoord met de uitbreiding van de meldplicht Seksuele Intimidatie, die naast bestuurders nu ook voor begeleiders geldt. NOC*NSF verwelkomde de Survivalrun Bond Nederland als nieuw lid, de Nederlandse Gewichthefbond als aspirant-lid en als geassocieerd lid treden Special Olympics en Jeugdfonds Sport & Cultuur toe. Het bestuur van NOC*NSF nam afscheid van Marcella Mesker en Harry Been en verwelkomt Irene Eijs als nieuw bestuurslid.

In zijn openingswoord noemde voorzitter André Bolhuis 2018 nu al een zeer succesvol jaar voor de Nederlandse sport. “Uit onderzoek blijkt dat meer dan tien miljoen mensen wekelijks sport beoefenen. En bij de Nederlandse topsporters staat voor de zomersporten de teller al op 39 medailles.”

Begroting

NOC*NSF verwacht 2018 conform begroting met een €0+ resultaat: De baten stegen aanzienlijk door een toename van overheidssubsidies en ‘value in kind’. De lasten stegen in lijn met de baten, waarbij een deel direct is doorgestroomd naar de bonden. Omdat de afdracht van de Nederlandse Loterij een miljoen euro lager uitvalt dan verwacht, ontstaat er wel minder ruimte voor een geplande reservevorming.

Voor 2019 presenteerde penningmeester Annette Mosman een ‘sluitende en vertrouwenwekkende’ begroting op basis van het jaarplan, het bestedingsplan en de Sportagenda. De begroting valt ruim elf miljoen euro hoger uit dan die van 2018. “De begroting is conservatief opgesteld, alleen de toegezegde subsidies en sponsorgelden zijn opgenomen. We verwachten wel dat er, bijvoorbeeld vanuit het Sportakkoord, binnenkort meer middelen zullen worden toegezegd”, lichtte Mosman de cijfers toe.

Nieuwe leden

De Survivalrun Bond Nederland treedt als volwaardig lid toe tot NOC*NSF, na een periode van twee jaar als aspirant-lid. De Nederlandse Gewichthefbond werd door de leden verwelkomd als aspirant-lid; de sport gewichtheffen was via de KNKF al aangesloten bij NOC*NSF, maar koos om een aantal redenen voor verzelfstandiging. De belangrijkste daarvan was dat bij de internationale federatie alleen nog zelfstandige nationale bonden aangesloten kunnen zijn.

Special Olympics en het Jeugdfonds Sport & Cultuur sluiten zich als geassocieerd lid aan bij NOC*NSF, een status die na november 2014 het buitengewoon lidmaatschap verving.

AV MM en HB300Bolhuis spreekt de vertrekkende Mesker en Been toe

Bestuurssamenstelling

De bestuurstermijnen van vice-voorzitter Jan Willem Maas en bestuurslid Marcella Mesker liepen af, waarbij Maas voor een derde termijn herkozen werd en Mesker te kennen had gegeven niet herkiesbaar te zijn. De benoeming van oud-roeister en bronzen Olympische medaillewinnares van Atlanta 1996 Irene Eijs als opvolger van Mesker, werd door de leden ondersteund.

Ook bestuurslid Harry Been nam afscheid, hij kiest ervoor meer tijd aan zijn privé-omgeving te besteden. Voorzitter Bolhuis gaf aan dat besloten is die vacature niet meteen in te vullen, maar de focus eerst te leggen op het proces rond de voordracht en de benoeming van een nieuwe voorzitter. Bolhuis gaf in de vergadering nogmaals aan in mei 2019 en niet in november van dat jaar af te treden. “Zodat mijn opvolger zich goed kan voorbereiden op de Spelen van Tokyo 2020.”

Overige punten

De onderzoekscommissie De Vries heeft in december 2017 haar rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport gepubliceerd, waarna de sport met de implementatie van de aanbevelingen aan de slag is gegaan en tijdens de AV van mei 2018 een plan van aanpak vaststelde. Maandagavond ging de vergadering akkoord met de wijziging om niet alleen voor bestuurders, maar ook voor begeleiders een meldplicht in te stellen.

De overige agendapunten zijn conform de voorstellen van het bestuur behandeld. Voor de stukken, klik hier.

Aan het einde van de Algemene Vergadering van NOC*NSF van maandag 19 november werd stilgestaan bij de unieke sportcultuur en -infrastructuur die Nederland rijk is. Richard Kaper, Manager Sportparticipatie bij NOC*NSF, liet de video ‘Bij ons’ zien, waarin de kracht van sport op een mooie manier tot uiting is gebracht.

NOC*NSF

Algemene Vergadering NOC*NSF keurt begroting voor 2019 goed.

AV MM en HB332
Deel dit via: