ma 25 jun 2018
Online campagne 'Ik beweeg mee' gestart

Waarom zijn kinderen minder gaan bewegen

Vandaag is de publiekscampagne gestart waarin de sportwereld iedereen oproept een petitie te ondertekenen op www.ikbeweegmee.nl. Tijdens de Nationale Beweegdag (begin 2019) wordt het eindresultaat van de campagne aan minister Slob (Onderwijs) en Bruins (Sport) overhandigd. Op deze dag wordt er onder begeleiding van prominente sportambassadeurs samen met enthousiaste kinderen, sporters, leraren en ouders een dag veelzijdig bewogen en genoten van sport.

Bewegen en sporten doet wat voor de toekomst. Het helpt de motorische ontwikkeling en tegelijkertijd om betere resultaten op school of in het werk te behalen. Fitte personen krijgen meer voor elkaar.

Het grote probleem voor de toekomst ligt vooral bij jongeren. Gemiddeld zitten zij maar liefst 10,5 uur per dag, waarvan ze 3 tot 4 uur besteden aan gamen of TV-kijken. En tegelijkertijd stagneert de motorische ontwikkeling. Kortom, Nederlandse jongeren zijn wereldkampioen stilzitten. Een probleem dat speelt in alle lagen van de bevolking, en dat begint al in de basisschoolleeftijd. Ook in de sport. Trainers zijn het erover eens, bewegingsarmoede onder kinderen is een serieus en groot probleem. Bewegingsarmoede onder kinderen moet worden gestopt. 

Minder stilzitten en meer bewegen leidt tot een gezondere en vitalere samenleving, met directe positieve gevolgen voor de leerprestaties op school. Ondanks alle bewezen positieve effecten van beweging op de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, is dit nog steeds een serieus probleem. En dat geldt voor alle kinderen. 

Twaalf prominente sportambassadeurs (Maurits Hendriks, Jac Orie, Gijs Ronnes, Alyson Annan, Arno Havenga, Robin van Galen, Wim Scholtmeijer, Marcel Wouda, Toon van Helfteren, Sarina Wiegman, Ronald Koeman en Foppe de Haan) hebben zich verbonden aan de petitie. Zij spreken zich uit voor onderstaande oplossingen:

  • Meer buiten spelen en een schoolomgeving die uitnodigt tot bewegen (bewegend leren);
  • Introductie toets voor het bewegen: het fysieke alfabet;
  • Minimaal 2 uur per week gymles door een bevoegde leraar;
  • Minimaal 2 sporten beoefenen en leren genieten van sport en omgaan met winst en verlies tijdens de basisschoolleeftijd;
  • Beter geschoolde trainers en vrijwilligers bij de sportverenigingen.


Meer info is te vinden op de website www.ikbeweegmee.nl

Campagne

Online campagne 'Ik beweeg mee' gestart

Geef kinderen een leven lang sportplezier 332
Deel dit via: