ma 14 mei 2018
Meldplicht voor sportbesturen en positieve cijfers tijdens Algemene Vergadering NOC*NSF

Bolhuis en Dielessen 300x200André Bolhuis en Gerard Dielessen

NOC*NSF stelt een meldplicht in voor sportbesturen op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Hiertoe is op 14 mei met algemene stemmen besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF. De sportkoepel presenteerde tevens een positief resultaat over het boekjaar 2017 van 2,7 miljoen euro, dat wordt toegevoegd aan de diverse reserves. Het Bestedingsplan voor 2019 werd ten opzichte van 2018 met 2,1 miljoen verhoogd naar 44,6 miljoen, vooral door de hogere inkomsten vanuit de Nederlandse Loterij.

Meldplicht voor sportbesturen

De meldplicht is onderdeel van het plan van aanpak om seksuele intimidatie en misbruik in de sport zo veel mogelijk terug te dringen. Met dit plan van aanpak geeft de sport gevolg aan de uitkomsten van het onderzoek dat de commissie De Vries in opdracht van NOC*NSF heeft gedaan. 

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen lichtte toe: “Gezien de toenemende aandacht in de samenleving voor seksuele intimidatie en misbruik, en de maatschappelijke reactie daarop, is het hoog tijd dat de sport één helder signaal gaat afgegeven: Seksuele intimidatie en seksueel misbruik worden niet getolereerd! Vandaar de verdubbeling van onze eigen inzet van 310.00 naar 610.000 euro per jaar, vandaar de meldplicht, nu voor sportbesturen en later ook voor sportkader, en vandaar ook de maatregelen van vandaag om zaken snel en zorgvuldig af te handelen. Ik ben erg tevreden dat we vanavond met algemene stemmen tot deze maatregelen hebben besloten.” 

Lees er hier meer over.

Reservering ten behoeve van sportbonden

Tijdens de AV werd vastgesteld dat een financiële buffer nodig is om een onverwachte daling van inkomsten in de toekomst op te vangen. Uitgangspunt daarbij is dat er voldoende reserve wordt opgebouwd voor het realiseren van de gestelde doelstellingen en het effectief gebruik maken van de middelen. Besloten is om een bedrag van € 22,6 miljoen te reserveren ten behoeve van de sportbonden, de topsport maatwerk budgetten en integriteitsonderwerpen. Daarmee kan een onverwachte daling van 15% van de baten vanuit de NLO afdrachten vier jaar lang worden opgevangen. Hiertoe heeft NOC*NSF ook in het verleden reserves opgebouwd. 

De vergadering besloot dat NOC*NSF zelf € 8,5 miljoen als bedrijfscontinuïteitsreserve (werkorganisatie) aan kan houden. Dit bedrag is gebaseerd op de som van 3 maanden totale kosten van de kantoororganisatie en dient als buffer om aanpassingsprocessen bij de werkorganisatie geleidelijk en dus niet schoksgewijs te laten verlopen en onverwachte tegenvallers op te vangen. 

Aangezien beide reserveringen op dit moment bij NOC*NSF voorhanden zijn, hoeft de komende jaren daar niet voor te worden gespaard en kunnen alle inkomsten aangewend worden ter realisatie van de Sportagenda 2017+. 

25 jaar NOC*NSF

De Algemene Vergadering was de afsluiting van de tweede NL Sportconventie, waarbij ongeveer 500 bezoekers uit de Nederlandse sportwereld deel konden nemen aan een grote diversiteit aan workshops, met veelal de toekomst van de organisatie van de sport als horizon. De conventie stond in het teken van het vijfentwintig jaar bestaan van de vereniging NOC*NSF en het feit dat sporters met een beperking sinds tien jaar zijn geïntegreerd in de reguliere sport. 

Voorzitter André Bolhuis haalde het in zijn inleiding aan: “We zijn er erg trots op dat de Nederlandse sportwereld zich in de afgelopen 25 jaar zo heeft weten te verenigen. De resultaten zijn goed zichtbaar: TeamNL heeft zich zowel Olympisch als Paralympisch stevig in de top van de internationale topsportwereld gepositioneerd en onze sportdeelname cijfers worden jaar na jaar steeds hoger.

Ik ben er van overtuigd dat we dat voor een groot deel te danken hebben aan de inzichten van onze voorgangers die de tijdgeest goed begrepen en het met lef en passie aangedurfd hebben om belangrijke organisatorische stappen te zetten.“ 

Lidmaatschapsaanvragen geassocieerde leden

De vergadering stemde in met de toetreding van het Fonds Gehandicaptensport en de Nederlandse Vechtsportautoriteit als geassocieerd lid van NOC*NSF. 

Ook bekrachtigde de vergadering de benoeming van Hinkelien Schreuder als bestuurslid van NOC*NSF. De oud-zwemster volgde in het najaar van 2017 Chiel Warners op als voorzitter van de Atletencommissie. Bolhuis haalde voorts aan dat Camiel Eurlings geen deel meer uitmaakt van het bestuur van NOC*NSF nadat hij begin dit jaar besloot terug te treden als IOC-lid. Nederlandse IOC-leden maken statutair deel uit van het NOC*NSF-bestuur. 

De overige agendapunten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld. Voor de stukken, klik hier

Ton Bijkerk met fakkel300

Overlijden Ton Bijkerk

Bolhuis stond ook stil bij het overlijden van Olympisch historicus Ton Bijkerk, die op 7 december 2017 overleed. Bijkerk was in 1991 mede-oprichter van de International Society of Olympic Historians, een internationale organisatie die als doel heeft de Olympische waarden en de Olympische Spelen te bestuderen en te promoten vanuit historisch perspectief. Als blijk van verdienste kreeg hij in 2001 uit handen van IOC lid Anton Geesink de Olympic Order in zilver, de hoogste onderscheiding van het IOC.

Bolhuis: “In Ton hebben we een uniek mens en groot Olympisch supporter verloren. Ton laat ons met zijn boeken onder de titel Olympisch Oranje een onuitputtelijk Olympisch dossier na. Op ons rust nu de plicht om zijn werk voort te zetten.

PyeongChang 2018

De vergadering werd afgesloten met een terugblik van de chefs de mission Jeroen Bijl en Esther Vergeer op de Olympische en Paralympische Spelen van PyeongChang 2018.

Bijl prees de organsiatie van de Zuid-Koreanen, repte van 'puike prestaties' van de sporters en brak een lans voor de coaches: "Coaching is een van de belangrijkste succesfactoren om het verschil te maken." Bijl neemt afscheid van NOC*NSF en vertrekt naar de hockeybond. "Ik heb het met veel plezier gedaan".

Vergeer debuteerde als chef de mission en genoot van de intimiteit die de relatief kleine omvang ten opzichte van de Zomerspelen met zich mee bracht: "Het is fijn om bij zo'n eerste keer in een kleine ploeg dicht op de sporters en coaches te kunnen zitten." Over de prestaties was Vergeer net als Bijl prima te spreken: 'Een supermooi resultaat, daar mogen we echt trots op zijn. Ik heb ervan genoten."

NOC*NSF

Meldplicht voor sportbesturen en positieve cijfers tijdens Algemene Veragdering NOC*NSF.

Bolhuis en Dielessen 332x269
Deel dit via: