do 08 mrt 2018
Sportbranche zet in op meer diversiteit in besturen

Rinda den Besten 200x300Rinda den Besten

ARNHEM - Vandaag is het Internationale vrouwendag, een dag die in het teken staat van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En dus een mooi moment om waardering uit te spreken voor alle vrouwen die het verschil maken in sportbesturen en topkaderfuncties binnen de sport. Zo werden onlangs Marieke van der Plas en Simone Volmer aangesteld als bondsdirecteur. In meer diversiteit aan de top schuilt namelijk een grote kracht. Tijdens de afgelopen Olympische Winterspelen is 60 procent van de Nederlandse medailles behaald door een vrouw. En zoals de sport betaamt willen we niet achterblijven op bestuurlijk niveau en ook hierin naar de top.

Onderzoek van het Mulier Instituut laat zien dat, ondanks de positieve ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet, het percentage vrouwen op sleutelfuncties in de sport nog achterblijft. De sportbranche is zich hiervan bewust en zet daarom de komende jaren in op meer diversiteit in gender, etniciteit en seksuele geaardheid.

Naast de bereidheid tot ondersteuning van vrouwen in (top)kaderfuncties in de sport, gaat de sportbranche structureel onderzoek doen en maatregelen ontwikkelen voor meer vrouwen in bestuursfuncties en topkaderfuncties binnen de sport. Onder andere op het gebied van werving- en selectieprocessen en meer bewustzijn voor het belang van diversiteit binnen sportbesturen. Sport is voor iedereen, niet alleen op het veld, maar ook in (top)kaderfuncties. 

Rinda den Besten is één van de vrouwelijke bestuurders van NOC*NSF. Zij zet zich in voor meer diversiteit in de sport. Zo ook genderdiversiteit: “Binnen de Nederlandse sport onderschrijven wij de doelstelling van het IOC om te komen tot ten minste 30 procent vrouwen binnen de sportbesturen in 2020. Sport wordt beoefend door evenveel mannen als vrouwen. Het is dan ook mijn ambitie dat we samen gaan streven om 50 procent van alle sleutelposities in de sport door vrouwen ingevuld te laten worden. Alleen als we de lat hoog leggen, kunnen we ook hierin excelleren.”

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een mooie dag om vanuit de sport aandacht te hebben voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en waardering uit te spreken voor vrouwen die het verschil maken in de sport! Welke powervrouw bedank jij? #wijzijngelijkwaardig

Enkele powervrouwen die al actief zijn voor de sport in Nederland:

 • EHF en IHF: Marijke Fleuren
 • IPC: Rita van Driel
 • IAAF: Sylvia Barlag
 • KNSchaakB: Marleen van Amerongen
 • NBasketbalB: Francisca Ravenstein en Simone Volmer
 • KNGU: Monique Kempff en Marieke van der Plas
 • NBadmintonB: Barbara Mura
 • KNRB: Monica Visser
 • KNCB: Betty Timmer
 • Onbeperkt Sportief: Hanneke Suvaal
 • Pim Mulier Instituut: Barbara Schoemaker
 • Sportvisserij Nederland: Marjan Kampen-Nouwen
 • Stichting Studentensport NL: Janna Buitenrust Hettema
 • KNVB/Gelderse Sportfederatie: Tjienta van Pelt
 • Right to Play NL: Marije Dippel
 • KNHB: Mijntje Donners, Madeleine Bakker, Karin van Willigen
 • World of Johan Cruyff: Carole Thate
 • FAS fonds voorzitter: Anneke van Zanen
 • LNVS: Betty Schelle
 • NOC*NSF: Els van Kernebeek, Marcella Mesker, Annette Mosman, Rinda den Besten
Diversiteit

Sportbranche zet in op meer diversiteit in besturen

Rinda den Besten 332x269
Deel dit via: