Sport en maatschappij

In de rubriek Sport en maatschappij is informatie te vinden over diverse onderwerpen.

Naar een veiliger sportklimaat
Het actieplan Naar een veiliger sportklimaat heeft als doel om de komende jaren gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rond de sport te voorkomen en aan te pakken. Dit is een opdracht van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door de sportbonden en sportverenigingen in Nederland. De KNVB, KNHB en NOC*NSF zijn vanuit de sport de trekkers van het programma en dit programma loopt tot en met 2016.

Seksuele intimidatie:
NOC*NSF heeft in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden.

Masterplan Arbitrage:
Vanuit het Masterplan Arbitrage nemen we maatregelen om de sportiviteit van spelers, coaches, publiek en bestuurders (en dus verenigingen) te vergroten. Ook scheidsrechters worden begeleid in hun rol om sportiviteit op het veld te vergroten en escalaties te voorkomen.

Homo-zijn in de sport:
Volgend op de emancipatienota 'Gewoon homo zijn' is de alliantie Gelijkspelen opgericht. Deze alliantie is bedoeld om de beleidsinitiatieven ten aanzien van het bevorderen van sociale acceptatie van homoseksualiteit in sport af te stemmen en te coördineren.