Vijf minuten-88x62 De tijdsinvestering om Nederland op Olympisch niveau te krijgen bedraagt slechts vijf minuten per persoon per dag. 90

di 15 sep 2009
Op Olympisch niveau in vijf minuten per dag

Vijf minuten-1
ARNHEM – Onlangs lanceerde NOC*NSF het Olympisch Plan 2028. Eén van de doelstellingen in dit plan is om van Nederland tussen nu en 2016 een heus sportland te maken. Niet alleen op gebied van topsport, maar ‘heel Nederland op Olympisch niveau’. De tijdsinvestering hiervoor bedraagt slechts vijf minuten per persoon per dag.

Op 7 september jl. debatteerde de Tweede Kamer over de nota Overgewicht van minister Klink. Tijdens dit debat werd duidelijk dat de Tweede Kamer stevig wil inzetten op méér sport en bewegen. Zo zou bijvoorbeeld meer bewegingsonderwijs ingezet kunnen worden om overgewicht tegen te gaan bij een van de risicogroepen: kinderen uit sociaal economisch zwakkere gezinnen.

Vooruitlopend hierop ontvingen alle Tweede Kamerleden een schrijven van Erica Terpstra en een brochure met concrete voorbeelden van de maatschappelijke waarde van sport. In de brochure is te lezen wat het een gemiddelde Nederlander oplevert om zich op Olympisch niveau te bevinden. Ook blijkt dat het van de Nederlandse bevolking een geringe tijdsinvestering vraagt om dit niveau te bereiken: voor slechts vijf minuten per persoon per dag extra ligt het Olympisch niveau voor heel Nederland binnen handbereik. Wanneer we bedenken dat de gemiddelde Nederlander negen uur vrije tijd tot zijn beschikking heeft en daarvan bijna anderhalf uur besteedt aan niets doen, luieren, ontspannen en nadenken moet dat toch een haalbare ambitie zijn.

Meer lezen:
>> Download hier het artikel (Olympisch niveau in vijf minuten)
>> Download hier de volledige brochure (Op Olympisch niveau in vijf minuten per dag)

Het Olympisch Plan wordt overigens steeds vaker aangehaald als een plan dat richting kan geven aan de verdere ontwikkeling van Nederland. Voormalig staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Willem Vermeend sprak in een interview voor NOS Radio 1 Journaal op 14 september jl. zijn zorg uit over de bezuinigingsplannen van het kabinet. De staatsschuld van 40 miljard euro maakt flinke bezuinigingen onontkoombaar. Maar de mate waarin en de manier waarop is voor discussie vatbaar.

Een coherente en inspirerende visie is in ieder geval noodzakelijk. Daar ontbreekt het dit kabinet volgens Vermeend aan. Als voorbeeld van een plan dat wel een dergelijke visie bevat, noemde hij het Olympisch Plan 2028. In dezelfde uitzending van NOS Radio 1 Journaal pleitte Erica Terpstra voor meer besef van de maatschappelijke waarde van sport. Beslissers en beleidsmakers realiseren zich onvoldoende dat sport ingezet kan worden om de economie een impuls te geven. Terpstra stelde dat het er niet om gaat dat we meer geld uitgeven om uit de problemen te komen, maar dat we het geld dat er is slimmer gaan uitgeven. Bijvoorbeeld aan de bouw van duurzame multifunctionele sporthallen.

>> Klik hier voor het NOS Radio 1 Journaal van 14 september
Interview Vermeend: uur 3, 22 minuten, Terpstra: uur 3, 42 minuten
Olympische droom De tijdsinvestering om Nederland op Olympisch niveau te krijgen bedraagt slechts vijf minuten per persoon per dag.
Vijf minuten-1
Deel dit via: