di 12 sep 2017
Sport Toekomstverkenning: NOC*NSF ziet noodzaak veelomvattend sportakkoord

lopen op papendal 300x200

ARNHEM - Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan, zo blijkt uit een onderzoek naar de toekomst van sport en bewegen in Nederland, dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’ is vandaag is verschenen en is hier te lezen.

De onderzoekers stellen onder meer vast dat 'de kans groot is dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien. Nederland wordt mogelijk voorbijgestreefd op ranglijsten en medailleladders. Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality. Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid', schetsen de onderzoekers.

In het rapport wordt gerept over verschillende perspectieven waarmee in de beleidsvorming rekening zou moeten worden gehouden. Sport spreekt de één aan vanwege het verenigingsleven, anderen vooral vanwege de gezondheid terwijl ook de prestatie en het passieve meeleven als perspectieven worden geschetst. Verschillende partijen in het (inter)nationale sportlandschap houden hier niet altijd rekening mee, waardoor de sportwereld in een spagaat terecht lijkt gekomen, wordt geconcludeerd.

De verkenning is geen voorspelling, maar bedoeld om 'om gedachten over de toekomst van sport en bewegen te scherpen en discussies te verhelderen en te ondersteunen.' Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, vindt het "goed dat deze belangrijke onderzoeksorganisaties zo'n uitgebreide toekomstverkenning hebben gedaan en fijn dat deze nog uitkomt voor er een nieuw kabinet aantreedt. Deze verkenning geeft aan dat het voor het behoud van de Nederlandse sportcultuur goed zou zijn om het zo succesvolle beleid uit het verleden te blijven aanpassen om niet achterop te raken."

Veelomvattend nationaal sportakkoord

"De bevindingen zijn natuurlijk ook weer niet helemaal nieuw voor ons", vervolgt Dielessen. "In 2015 constateerden wij dat de digitale en demografische ontwikkelingen in de samenleving een grote impact op onze maatschappij hebben en daarmee ook de manier waarop mensen sport beoefenen. Zo sporten steeds meer Nederlanders op ongeorganiseerde basis (zonder lidmaatschap bij een sportclub) en op tijdstippen en locaties die voor hen het prettigst zijn. Op dit moment bespreken we deze ontwikkelingen en stellen we ons zelf de vraag welke rol wij willen en kunnen innemen in deze veranderde wereld. Met ondersteuning van het ministerie van VWS zijn we hiertoe zelf al gestart met een transitie."

"Het rapport geeft aan dat het beleid om meedoen en bewegen te stimuleren en het beleid gericht op het verkrijgen en behouden van onze positie in de internationale topsportwereld uit elkaar dreigen te groeien. Wij zijn het met de onderzoekers eens dat juist het versterken van de koppeling tussen deze sportperspectieven goed zou zijn om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen gaan. Wij zien in dit rapport de bevestiging van de noodzaak om met het nieuwe kabinet tot een veelomvattend nationaal sportakkoord te komen", besluit Dielessen.

Met overheid trend verslaan

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF: "De onderzoekers beschrijven dat Nederland het 65ste land ter wereld is op basis van het aantal inwoners en op de ranking van het BNP 24ste staat. En dat ons land tegelijkertijd een plek inneemt binnen de sport top-15 van de wereld en op medaillelijstjes vaak nog hoger uit komt. Het is zorgelijk dat deze onderzoekers langjarige trends in onze samenleving zien die deze positie in gevaar kunnen brengen. Ik vind het uitdagend om vanuit de sport samen met de overheid het effect van deze vooral economische en demografische ontwikkelingen te lijf te gaan en daarmee de trend te verslaan. De in de wereld unieke en fijnmazige Nederlandse verenigingsstructuur speelt daarbij een grote rol."

Rol van de sportvereniging

Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF, kan de conclusies dat vooral de klassieke sportverenigingen onder druk kunnen komen te staan door minder leden en vrijwilligers en dat juist moderne sportverenigingen veel kansen bieden voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid, geheel onderschrijven. "Daar waar de sportvereniging zich ontwikkelt tot een 'Open Club' en zich openstelt voor haar omgeving, zien we dat die vereniging zelf floreert en iedereen er omheen profiteert van de inzet van deze club. Graag nemen wij samen met de verschillende overheden de uitdagingen aan die in dit rapport beschreven staan. Vooral ook omdat in het rapport te lezen valt dat als we niets doen, voldoende lichaamsbeweging volgens de onderzoekers in 2030 nog steeds niet vanzelfsprekend zou kunnen zijn."

Toekomst

Sport Toekomstverkenning: NOC*NSF ziet noodzaak veelomvattend sportakkoord.

Toerversie AGR 332x269
Deel dit via: