wo 31 mei 2017
Gemeente Amsterdam meet sportdeelname samen met NOC*NSF en GfK

Jogger in vondelpark 300x200

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam is in de tweede helft van 2016 een samenwerking gestart met NOC*NSF en GfK om de sportdeelname in Amsterdam te meten. De metingen worden gedaan in 22 gebieden binnen de gemeente Amsterdam en zijn bedoeld om te kijken wat de effecten zijn van de sportstimuleringsprogramma’s die lopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode die NOC*NSF en GfK hebben ontwikkeld om de sportdeelname in Nederland te meten.

Sinds begin 2013 meet GfK in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland door maandelijks 3.000 Nederlanders te bevragen over hun sportgedrag. Diezelfde methode is nu toegepast door een representatief panel samen te stellen van inwoners uit de 22 gebieden binnen Amsterdam. NOC*NSF en GfK adviseerden de gemeente hierin en stelden data beschikbaar. Zo kunnen de cijfers van Amsterdam worden vergeleken met de landelijke sportdeelname.

De gemeente Amsterdam wil de gegevens uit de index gebruiken om beter te inspelen op de sportbehoeften van Amsterdammers.  “In de net vastgestelde sportvisie 2025 heeft de gemeente zich als doel gesteld om alle Amsterdammers in beweging te brengen. Sporten en bewegen moet in het normale dagelijkse ritme van de Amsterdammers komen. Deze index kan helpen door meer informatie te geven in welke delen van de stad er minder gesport wordt of welke doelgroepen nog achterblijven. Met deze gegevens kunnen we veel gerichter bepalen waar we op moeten inzetten” aldus Bertram Bouthoorn, senior beleidsmedewerker Sportstimulering.

In december 2016 is een eerste steekproef uitgezet met als resultaat meer dan 6.000 respondenten. Momenteel loopt een tweede meting en de uitkomsten hiervan zullen naar verwachting in september door de gemeente Amsterdam bekend worden gemaakt. Tot en met juni 2018 vinden er vier metingen plaats.

Bent u als gemeente ook benieuwd naar de mogelijkheden om meer zicht te krijgen op het sportgedrag van uw inwoners, neem dan contact op met Bas van Haren via bas.vanharen@nocnsf.nl.

Index

Gemeente Amsterdam meet sportdeelname samen met NOC*NSF en GfK

Jogger in vondelpark 332x269
Deel dit via: