wo 24 mei 2017
Financiële bijdrage voor opleidingsprogramma’s teamsporten

Basketbal 332

ARNHEM - De Nederlandse Basketball Bond, het Nederlands Handbal Verbond en Rugby Nederland ontvangen een financiele bijdrage voor een start-up (opleidings)programma. Ook voor Gehandicaptensport Nederland is een bedrag gereserveerd.

NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. We winnen meer met sport! Er is daarbij gekozen voor een strategie waarin structureel presterende programma’s en programma’s die de potentie hebben zich daartoe te ontwikkelen, optimaal worden ondersteund. In een aantal sporten vraagt de weg naar het wereldpodium echter om een langere opbouwperiode dan de acht jaar die als uitgangspunt is genomen voor de ondersteuning van opleidingsprogramma’s binnen de Focus Top 10. Daarom is in de Sportagenda 2017+ opgenomen dat de sport streeft naar een apart budget voor een aantal programma’s binnen deze sporten.    

Het ministerie van VWS steunt het focusbeleid van NOC*NSF, maar vindt het ook belangrijk NOC*NSF te ondersteunen bij het stimuleren van prestatieontwikkelingen buiten de focus en te investeren in een breed topsportlandschap. Daarom hebben NOC*NSF en VWS afgesproken om de komende vier jaar jaarlijks € 500.000,- beschikbaar te stellen vanuit de structurele extra bijdrage van VWS van € 10 miljoen voor topsport.

Om het beschikbare budget te verdelen, hebben VWS en NOC*NSF gezamenlijk, op basis van de Sportagenda 2017+, voorwaarden gecreërd. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de Nederlandse Basketball Bond (herenprogramma), het Nederlands Handbal Verbond (herenprogramma) en Rugby Nederland (damesprogramma Rugby Sevens) een financiele bijdrage ontvangen voor een start-up (opleidings)programma. Voor Gehandicaptensport Nederland (programma Rolstoelrugby) is ook een bedrag gereserveerd. Hier wordt geen volledige programma gefinancierd, maar gezien de kansrijkheid van de sport worden bepaalde aspecten binnen het programma ondersteund.

Voor meer achtergrondinfo, klik hier.

Financiën

Financiële bijdrage voor opleidingsprogramma’s teamsporten.

Basketbal 332
Deel dit via: