vr 12 mei 2017
NLsportraad publiceert analyse grote sportevenementen

evenement 300

ARNHEM - Nederlandse sportevenementen kenmerken zich door een grote mate van professionaliteit, staan wereldwijd bekend om hun vernieuwing en entertainment en worden bovendien in vergelijking met het buitenland vaak voor minder geld georganiseerd. Echter, het ontbreken van een sterk samenwerkingsverband in de driehoek sport, bedrijfsleven en overheid leidt tot gemiste kansen voor de economische en maatschappelijke impact. Dat blijkt uit een analyse van grote sportevenementen die de Nederlandse Sportraad (NLSportraad) donderdag presenteerde. NOC*NSF onderschrijft de genoemde verbeterpunten.

NL Sportraad

De Nederlandse Sportraad heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement te adviseren over sport. De Nederlandse Sportraad is een adviesraad en telt negen leden, waaronder voorzitter Michael van Praag en oud-sporters Esther Vergeer en Pieter van den Hoogenband.

Nederlandse sportevenementen scoren goed

De waarde van sportevenementen voor de Nederlandse samenleving is groot; naast de maatschappelijke waarde is de economische impact van de onderzochte veertien evenementen meer dan € 100 miljoen. De totale economische waarde ligt nog veel hoger. Ook is het beeld dat sportevenementen verlieslijdend zijn, onjuist: vier van 25 onderzochte sportevenementen hebben verlies geleden. Evenementen scoren hoog op bezoekerstevredenheid en leiden tot een gevoel van trots onder bevolking. 

Regeldruk overheid belemmerende factor

Alhoewel Nederlandse sportevenementen van grote waarde zijn voor heel Nederland, beperken de regels van de overheid evenementen in hun ambities. Volgens de NLsportraad is er nog veel verbetering mogelijk in de regeldruk, het fiscale klimaat en het proces rond de vergunningverlening. 

Aanbevelingen

De NLsportraad constateert dat de waarde van sportevenementen groot is, maar dat de Nederlandse samenleving nog meer kan profiteren van sportevenementen. Mogelijke verbeteringen zijn een modelvergunning, financiering door middel van een evenementenfonds en sterke samenwerkingsverbanden in de driehoek sport, bedrijfsleven en overheid. Op basis van de gepubliceerde analyse zal de NLsportraad het komende jaar adviezen geven voor beleid en praktijk.

Het definitieve rapport en de bijbehorende documenten zijn hier te vinden. Daarnaast is hier een overzicht te zien van de topsportevenementen die op de topevenementenkalender geplaatst zijn.

NOC*NSF

NLsportraad publiceert analyse grote sportevenementen

evenement 332
Deel dit via: