ma 20 mrt 2017
NOC*NSF brengt topsport en onderwijs samen tijdens de Duale Carrièredag

Mitch Dielemans_boogschieten ANP 250x200

ARNHEM - Op Papendal wordt op 24 maart de jaarlijkse Duale Carrièredag gehouden. Tijdens deze dag komen betrokkenen uit de wereld van sport, onderwijs en overheid bij elkaar om aandacht te geven aan het onderwijs naast een topsportcarrière en om te bespreken waar ze elkaar kunnen versterken.

Uit een eerdere Topsportklimaatmeting (2015-2016) is gebleken dat topsporters en talenten op het voortgezet onderwijs behoorlijk tevreden zijn over de mogelijkheden die geboden worden om hun school met hun sport te combineren. Maar in het vervolgonderwijs, na het voortgezet onderwijs, liggen de grootste uitdagingen. Het aantal topsporters dat een (parttime) studie volgt naast hun sport, daalt. Mede daarom zijn in het beleidsplan Sportagenda 2017+ een aantal speerpunten benoemd in het kader van de duale carrière. Zo moeten NOC*NSF, sportbonden, CTO’s en onderwijsinstellingen niet alleen oog hebben voor de huidige topsport en studiecarrière, maar ligt er voor hen ook een taak op het gebied van de lange termijn (maatschappelijke) loopbaan van een topsporter.

Voor de Duale Carrièredag zijn drie internationale gasten uitgenodigd, uit België, Schotland en Zweden. Deze landen hebben net als Nederland geparticipeerd in het Erasmus-onderzoek Gold in Education in Elite Sports (GEES). Naast de lessen en ervaringen die de internationale gasten met de deelnemers gaan delen, worden ook de Nederlandse resultaten uit het GEES onderzoek gedeeld. In het middagdeel wordt actief de verbinding gezocht aan de hand van drie workshops, gericht op samenwerking, informatievoorziening en praktische methodieken. Gedurende de dag is er volop netwerkgelegenheid, waarna aan het einde van de dag plannen worden gesmeed voor de toekomst.

Kijk hier voor meer achtergrondinformatie.

NOC*NSF

NOC*NSF brengt topsport en onderwijs samen tijdens de Duale Carrièredag.

Mitch Dielemans 332
Deel dit via: