di 06 dec 2016
Topsportgelden 2017+ toegekend

ANP-48767749_afe

ARNHEM - NOC*NSF heeft op 5 december 2016 op Papendal een toelichting gegeven op de aan de topsportbonden en topsportcentra voor 2017 toegewezen middelen. Deze toewijzingen zijn gebaseerd op de door de sportbonden zelf ingediende investeringsplannen voor de komende jaren.

In totaal stelt NOC*NSF de sportbonden en topsportcentra in 2017 bijna dertig miljoen euro ter beschikking. Ook voor de komende periode stelt NOC*NSF middelen aan sportbonden ter beschikking om hun topsportinvesteringsplannen uit te kunnen voeren.

Voorwaarde daarbij is dat deze bonden zelf minimaal 30 procent van de investeringskosten voor hun rekening nemen. De middelen die worden verstrekt zijn afkomstig van de Nederlandse Loterij, VWS en het Nederlandse bedrijfsleven.

Net als vier jaar geleden mogen opnieuw 33 bonden op steun rekenen en is het aantal topsportprogramma’s daarbinnen uitgebreid van 55 naar 62.

Lees meer

NOC*NSF

Topsportgelden 2017+ toegekend.

ANP-48767749_afe
Deel dit via: