ma 21 nov 2016
Positieve financiële cijfers op Algemene Vergadering NOC*NSF

Bolhuis opent vergadering 300x200Voorzitter Bolhuis opent de algemene vergadering

ARNHEM – De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft maandagavond op Sportcentrum Papendal in Arnhem ingestemd met het jaarplan en de begroting voor 2017. De begroting laat, na enkele jaren van verlies, een positief saldo van 1,6 miljoen euro zien, terwijl 2016 naar verwachting met een fors kleiner verlies dan begroot kan worden afgesloten.

“De sport floreert”, hsield voorzitter André Bolhuis de Algemene Vergadering in zijn openingswoord voor. “Ruim negen miljoen sporters die in Nederland wekelijks hun sport beoefenen op allerlei niveau’s en in allerlei vormen, het belang daarvan wordt overal erkend”, constateerde hij tevreden, waarna hij stilstond bij de sportieve successen van TeamNL tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Rio 2016. “In dat verband ben ik ook blij en dankbaar dat het kabinet heeft besloten om structureel 10 miljoen euro toe te voegen aan de begroting voor topsport, waarmee we door kunnen ontwikkelen”.

Bolhuis was minister Edith Schippers van VWS tevens dankbaar voor de verlenging met twee jaar van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’, waarmee hij een brug sloeg naar de bedreigingen voor de sport, zoals bijvoorbeeld dopinggebruik, matchfixing, corruptie en seksuele intimidatie. “We spreken af dat ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor het overschrijden van integriteitsgrenzen nooit verjaart.” De verlenging van de mogelijkheid tot het gratis aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers in de sport noemt de NOC*NSF-voorzitter daarbij een “mooi duwtje in de rug”.

Richtsnoer integriteitsverleden
De Algemene Vergadering stemde in met het ‘richtsnoer integriteitsverleden’, dat werd opgesteld op initiatief van de stuurgroep Sport en Integriteit. Om het vertrouwen in de sport te handhaven beschrijft deze notitie hoe in Nederland om zou kunnen worden gegaan met niet integer gedrag van topsporters, bestuurders, scheidsrechters, coaches en trainers uit het verleden. Die krijgen hiermee het signaal dat ze altijd het risico lopen met dit gedrag en de consequenties ervan geconfronteerd te worden. Het richtsnoer vormt een eerste stap en dient over twee jaar te worden geëvalueerd.

Jaarplan en begroting
Algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF lichtte toe dat het compacte Jaarplan aan de hand van de in 2011 vastgestelde kerntaken is opgesteld en dat de vier bouwstenen van de Sportagenda 2017+ (ontwikkelingen van de sport, topsport, sportparticipatie, financiering van de sport) stevig zijn verankerd.  

Zakelijk directeur John Bierling van NOC*NSF noemde vervolgens de prognose voor 2016 “buitengewoon gunstig”. Het begrote negatieve resultaat van min 6 miljoen euro is nu een verwachte min van één ton. Als oorzaken noemde hij onder meer een hogere bijdrage van de Lotto en subsidies die tot extra baten hebben geleid, terwijl de kostenontwikkeling volgens begroting verloopt.

Voor 2017 worden de Lotto-opbrengsten begroot op 45,6 miljoen euro, waarbij opbrengsten boven de 42,5 miljoen euro zullen worden toegevoegd aan de reserves. “Dat we onze reserves weer kunnen gaan versterken is een positieve trendbreuk”, zei Bierling. “We hebben de lijn naar boven te pakken”. Hij wees er op dat de extra bijdrage van het ministerie van VWS nog niet was begroot, maar noemde ook onzekerheden als onder andere de ontwikkeling rond de wet online kansspelen en het, niet begrote, effect van het project 'transitie van de sport'.

De algemene vergadering keurde de begroting en het jaarplan goed.

Andre Bolhuis en Wim Lüdeke 300x200André Bolhuis en Wim LudekeFoto: NOC*NSF

Mosman nieuwe penningmeester, Wim Ludeke erelid

Annette Mosman werd benoemd tot bestuurslid van NOC*NSF. De 49-jarige Mosman volgt de in mei dit jaar teruggetreden Anneke van Zanen op als penningmeester. Wim Ludeke trad na het bereiken van de maximale bestuurstermijn van 12 jaar af. “Met Wim vertrekt één van de grootste, misschien wel de grootste pleitbezorger van de Nederlandse gehandicaptensport. Wat wij met elkaar onder zijn bestuurlijke leiding op het gebied van de gehandicapten- en Paralympische sport hebben gerealiseerd is gigantisch,” zei Bolhuis, die vervolgens met instemming van de AV Ludeke tot erelid van de vereniging NOC*NSF benoemde.

Survivalrun Bond Nederland ‘aspirant lid’

De vergadering reageerde positief op het verzoek van de Survivalrun Bond Nederland om zich aan te sluiten bij NOC*NSF. De bond, die onder voorzitterschap staat van Olympisch judokampioen Mark Huizinga, voldeed aan de toelatingscriteria en kwaliteitseisen en kreeg voor twee jaar de status van aspirant lid.

Lees hier meer over de toetreding van de Survivalrun Bond Nederland

De overige agendapunten zijn conform de voorstellen van het bestuur behandeld. Voor de stukken, klik hier.

Van Tuyllbeker voor KNWU, Martina krijgt Pahud de Mortanges Trofee
De chefs de mission Maurits Hendriks en André Cats verzorgden een terugblik op respectievelijk de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van Rio 2016, waarbij de naar de KNZB vertrekkende Cats ook op de ontwikkeling van de paralympische sport tijdens zijn acht jaar als prestatiemanager bij NOC*NSF terug keek.

Vervolgens kreeg de wielrenunie KNWU de Van Tuyllbeker uitgereikt, de trofee die jaarlijks de sportbond met de meest opvallende prestaties in het zonnetje gezet. Omdat de beker in 2015 niet was uitgereikt, werd voor deze jaargang de periode van mei 2015 tot en met oktober 2016 aangehouden. “Het sportieve aspect is hierbij uiteraard zeer belangrijk geweest”, refereerde Bolhuis aan de wielersuccessen op WK’s, Spelen, de grote rondes en klassiekers en bovendien in de diverse disciplines als baan, weg, BMX en in het veld.

De wisselbeker voor de meest voorbeeldige sporter of sportploeg tijdens de voorgaande Olympische of Paralympische Spelen werd toegekend aan Churandy Martina. Omdat de atleet niet aanwezig kon zijn, ontvangt hij de Pahud de Mortanges Trofee op een ander moment.

Lees meer over de prijs van Churandy Martina.

Chiel Warners benoemd in WADA Atletencommissie
Chiel Warners, oud-atleet en voorzitter van NOC*NSF Atletencommissie, is deze week gekozen als lid van de Atletencommissie van het Wereld Anti-Doping Agentschap WADA. De kandidatuur werd onder andere ondersteund door het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en de Dopingautoriteit. De benoeming gaat in op 1 januari 2017 en geldt voor drie jaar.

Lees meer over de benoeming van Chiel Warners.

AV 2016

AV november 2016

Bolhuis opent vergadering 332x269
Deel dit via: