Publicatie

Titel: Sportief uit je BOL?!. Onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van MBO-leerlinge Sportief uit je BOL?!. Onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van MBO-leerlingen
Auteur: Eric Luijpers (eindred.)
Jaartal: 2004
Aantal paginas: 44
Trefwoorden: lichaamsbeweging, sportbeoefening, MBO
Publicatienummer: 643
Prijs: 7,00 euro
Beschrijving:

Onderzoek naar het sportgedrag en sportbeheofte van leerlingen van de beroepsopleidende leerwegen (BOL) in het middelbaar beroesonderwijs. Hoe staat het met het actuele sport- en beweeggedrag, motieven om (niet) te sporten en bohoefte als het gaat