di 08 dec 2015
ACM keurt fusie Nederlandse Staatsloterij met De Lotto goed

Staatsloterij - Lotto 300
ARNHEM -  Nadat de ministerraad op 9 oktober al heeft ingestemd met de voorgenomen fusie van De Lotto en de Nederlandse Staatsloterij, heeft nu de Autoriteit Consument en Markt deze fusie goedgekeurd. Daarmee is een volgende belangrijk stap gezet dit fusieproces. Met deze fusie ontstaat een organisatie die een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod, zowel offline en online, kan blijven aanbieden en daarmee voor belangrijke inkomsten voor de sport en andere goede doelen kan zorgen.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “We zijn erg blij met deze volgende stap in het fusieproces. Het is belangrijk dat de ACM heeft geconcludeerd dat deze fusie niet tegen het belang van de Nederlandse consumenten in gaat. Deze stap is voor de sport van groot belang. Ik verwacht dat deze fusie goede mogelijkheden biedt om de marktpositie te verbeteren en zo de dalende afdrachten te keren. Dat zou een flinke stap op weg zijn naar duurzame financiering van onze bijzondere Nederlandse sportinfrastructuur. Ik zie de fusie ook als een krachtige aanmoediging om in de sport zelf de noodzakelijke maatregelen en initiatieven te nemen om de financiële positie weer op het niveau van voor de economische crisis te krijgen.”

Eerder heeft Staatssecretaris Wiebes al geconcludeerd dat de fusie positief is voor beide organisaties, maar ook voor de staat en voor de maatschappelijke doelen die aan het fusiebedrijf zijn verbonden. Er moet nu nog één belangrijke stap genomen worden. Het kabinet heeft beide Kamers geïnformeerd over de inhoud van het fusieplan in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure. De fusie kan daadwerkelijk worden gerealiseerd als het parlement daar in navolging van het kabinet en de ACM, geen bezwaar tegen heeft.

Korte termijn

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer haar procedure met betrekking tot deze fusie af zal ronden. Mogelijk gebeurt dat nog voor het kerstreces.
Voor wat betreft de mogelijke financiële korte termijn revenuen van deze fusie, is met de Algemene Vergadering afgesproken dat deze worden opgenomen in het financieringsplan dat in nauwe samenspraak met de CRBS en de Financiële Commissie door het bestuur wordt opgesteld en in de AV van mei 2016 zal worden besproken.
NOC*NSF ACM keurt fusie Nederlandse Staatloterij met De Lotto goed. Staatsloterij Lotto 332x269
Deel dit via: