Open club voorbeelden

De plus van de open club
NISB heeft in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, DSP-groep, Mulier Instituut en NOC*NSF vijf portretten van verenigingen gemaakt en deze medio februari gepubliceerd in de brochure De plus van de open club. Het doel is te laten zien welke waarde de samenwerking met een sportvereniging heeft voor instellingen in de zorg-, welzijns- en onderwijssector.

Voor meer informatie: www.nisb.nl/deplusvandeopenclub  

SV Twello en Zwaluwen Utrecht
SV Twello en Zwaluwen Utrecht zijn voorbeelden van clubs die meerdere sporten aanbieden en die daarmee en daarbij bewust bezig zijn een diversiteit aan doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden. Exemplarisch is de volgende zin uit het beleidsplan van SV Twello: “We zijn er voor onze leden, hun familie, onze vrijwilligers, bezoekende sporters, sponsoren en leveranciers, de omwonenden, schoolkinderen en overige burgers van de gemeente Voorst”.

Voor meer informatie: www.svtwello.nl en www.zwaluwenutrecht1911.nl

De Pelikaan
Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan stelt de verdere deelname aan en betrokkenheid bij (vernieuwende) sport- en beweegactiviteiten ter versterking van de verenigingen op sportpark De Pelikaan centraal. De stichting richt zich daarbij op de samenwerking onderling maar ook op samenwerking met externe organisaties, instellingen en verenigingen die daarop een goede aanvulling kunnen zijn. Dit om uiteindelijk ook zo optimaal mogelijk de accommodaties multifunctioneel te benutten voor de maatschappelijke functie en identiteit van sport en bewegen bij de sportverenigingen op sportpark De Pelikaan.

Voor meer informatie: www.pelikaan-zwolle.nl

TC Pagnevaart
TC Pagnevaart, een tennisvereniging uit de gemeente Halderberge waar bijna 500 leden een balletje slaan. De club bruist van de activiteiten waarin sportiviteit en gezelligheid centraal staan: voor volwassenen, kinderen en met name ook voor jongeren. Zij zijn niet alleen bij de vereniging betrokken als tennisser, maar ook als leden van het WhoZnextteam. Het leverde TC Pagnevaart een flinke stijging in het aantal oudere jeugdleden op.

Voor meer informatie: www.sport.nl

Centrecourt
De KNLTB geeft tennisverenigingen met een Open club gedachte een podium via een digitaal platform. Op verschillende thema’s zoals beleid, ledenwerving en –behoud, accommodaties, vrijwilligers, samenwerken met derde partijen, wedstrijdtennis, tennisleraar, juridische zaken, financiële zaken en marketing en communicatie zijn voorbeelden beschreven.

Voor meer informatie: www.centrecourt.nl  

Hockeycorner
De KNHB geeft hockeyverenigingen met een Open club gedachte een podium via een digitaal platform. Op verschillende thema’s zoals accommodatie, maatschappij, organisatie, doelgroep, aanbod, niveau en kader en vrijwilligers zijn voorbeelden beschreven.

Voor meer informatie: www.hockeycorner.nl

Stichting Meer dan Voetbal
Stichting Meer dan Voetbal probeert met deze filosofie voetbalverenigingen te inspireren en hen te helpen verbindingen met andere maatschappelijke organisaties te leggen. De Stichting Meer dan Voetbal probeert voetbalclubs te inspireren en te activeren maatschappelijk actief te worden. Thijs van Grieken vertelt: “Wij zien het concept van open clubs eigenlijk als een filosofie. Er komen veel verschillende bezoekers naar een voetbalclub. Sporters zelf, maar ook hun familie, vrienden en mensen die in de buurt van een vereniging wonen. De club is daarmee een eigenlijk een buurhuis. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat je als vereniging meer doet dan alleen voetbal aanbieden. Je kunt door slimme samenwerking met andere organisaties de vereniging inzetten voor een betere samenleving. Bijvoorbeeld door kansarme jongeren de kans te geven te sporten of ouderen in beweging te krijgen, maar ook huiswerkbegeleiding aan te bieden. Dit levert een bijdrage aan de buurt die gezonder, veiliger en leefbaarder is.”

Voor meer informatie: www.meerdanvoetbal.nl/clubs

Sportplusvereniging Atomium ’61
Atomium ´61 is één van de elf Rotterdamse Sportplusverenigingen. Het Rotterdamse Sportplusprogramma, dat wordt uitgevoerd door Rotterdam Sportsupport, heeft als doel de maatschappelijke rol van de sportverenigingen in de stad vergroten. Rotterdam Sportsupport en de gemeente Rotterdam willen met het programma een beweging op gang brengen die de sportsector in de stad verbindt aan thema’s als
gezondheid, onderwijs, veiligheid en participatie.

Voor meer informatie, klik hier.