ISR Dopingregelgeving valt onder het tuchtrecht

Handhaving en sanctionering

In Nederland valt de dopingregelgeving onder het tuchtrecht. Tuchtrecht maakt deel uit van het verenigingsrecht en gaat over het straffen van gedrag in een specifieke groep. Dopinggebruik in Nederland valt niet onder het strafrecht. Hierin verschilt Nederland met andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. In Nederland kan je alleen op basis van het tuchtrecht worden gestraft wanneer je een dopingovertreding hebt begaan.

Wanneer een overtreding van het dopingreglement wordt vastgesteld, wordt de zaak behandeld door een tuchtcommissie. De sportbond kan de zaak door een eigen tuchtcommissie laten behandelen of de sportbond kiest ervoor tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onder te brengen. Het ISR spreekt dan recht namens de bond. Voor meer informatie over het ISR kun je terecht op deze website.

Het dopingbeleid werkt met een unieke én uniforme sanctionering. De standaard sanctieperiode is vier jaar. Indien er sprake is van verzachtende omstandigheden kan er eventueel sprake zijn van strafvermindering en bij verzwarende omstandigheden van strafvermeerdering.