topsporttalentschool Voortgezet onderwijs met een aangepast programma 70

Topsport Talentscholen

NOC*NSF hecht grote waarde aan de combinatie van topsport en onderwijs en zet zich in om de juiste voorwaarden voor (top)sporters te realiseren. De Topsport Talenscholen zijn in het voortgezet onderwijs bij uitstek de scholen die dit mogelijk maken.

Op een Topsport Talentschool kun je voortgezet onderwijs volgen met een aangepast programma. Negenentwintig Topsport Talentscholen maken de combinatie studie en topsport mogelijk in het voortgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO). Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden, namelijk:

  • een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • uitstel of vermindering van huiswerk;
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • begeleiding van een LOOT-begeleider;
  • gespreid examen over twee schooljaren.
Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A, B, of HP-status en voor internationale talenten, nationale talenten en beloften. De Topsport Talentscholen zijn verenigd in een stichting Landelijk Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT). Deze stichting beoordeelt onder andere de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen.

Klik hier voor een overzicht van Topsport Talentscholen. Meer informatie kun je vinden op www.stichtingloot.nl, inclusief een overzicht van de locaties en bijbehorende contactgegevens.