Korfbal

Wat zijn de verschillen?

Instroomprogramma’s en Regionale Trainings Centra

Binnen het programmaplan ‘Transitie Regionale Topsportstructuur 2016’ en de communicatie over RTO’s komen regelmatig de begrippen instroomprogramma’s en Regionaal Trainings Centrum (RTC) terug. Instroomprogramma’s en RTC’s zijn twee verschillende begrippen en beide worden dan ook kort toegelicht.

Instroomprogramma
Een instroomprogramma is een specifiek trainings- en wedstrijdprogramma van een sportbond waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste begeleiding en faciliteiten voor die specifieke doelgroep en die tot doel heeft dat de sporters instromen in de landelijke senioren-1 en senioren topsportprogramma’s.

Regionaal Trainings Centrum (RTC)
RTC’s zijn organisaties die programma’s onder het niveau van de landelijke programma’s faciliteren. Op een RTC hoeft hiermee dus niet altijd alleen één programma van één sportbond te zitten, maar kunnen ook meerdere programma’s van verschillende leeftijdscategorieën en meerdere sportbonden zitten. Binnen het RTC wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit van sporters, instroomprogramma’s, coaches en faciliteiten. 
 

 
Klik hier voor meer informatie over Regionale Talentontwikkeling.