Leren

De opleiding tot het vak van topsporter

Doorlopende leerlijnen topsport

Het doel van talentontwikkeling is om sporters aan de senioren topsportprogramma’s af te leveren die veel kenmerken (fysiek, sporttechnisch, persoonlijk, etc.) vertonen waarmee ze de mondiale seniorentop kunnen bereiken.

Een Meerjaren Opleidingsplan (MOP), of curriculum, beschrijft de opleiding tot het vak van topsporter. In een MOP is het beleid van een sportbond op het gebied van talentontwikkeling uitgewerkt. Het beschrijft per leeftijds- en opleidingsfase de doelen (leer-, trainings- en vormingsdoelen) per thema en uit te voeren activiteiten om tot het einddoel te komen en te toetsen. Oftewel, per thema zijn doorlopende leerlijnen opgesteld.

Een aantal van deze thema’s zijn sport overstijgend, namelijk voeding, prestatiegedrag en anti-doping waardoor voor deze thema’s ook door NOC*NSF generieke leerlijnen worden opgesteld die bonden alleen nog moeten vertalen naar hun sport specifieke context en kunnen plaatsen in het eigen MOP.

Doordat het gaat om sport overstijgende thema’s kunnen, waar nodig, experts op deze thema’s ook effectief en efficiënt vanuit een centrale organisatie (RTO) worden ingezet op meerdere instroomprogramma’s.

Klik hier voor meer informatie over de doorlopende leerlijn Dopingvrije Sport.
Klik hier voor meer informatie over de doorlopende leerlijn Voeding.

Voor coaches en medisch worden geen doorlopende leerlijn opgesteld, maar richtlijnen voor sportbonden en RTO’s om hier een goede invulling aan te geven voor de sporters in de instroomprogramma’s.

Klik hier (pdf) voor meer informatie over de kwaliteitsrichtlijn Coaches.