Regionale Topsport Organisaties

Het faciliteren van instroomprogramma’s vindt plaats vanuit zeven Regionale Topsport Organisaties (RTO’s), die samenwerken met de vijf CTO’s. Binnen deze instroomprogramma’s ligt de focus voornamelijk op het primaire proces, namelijk het programma, de coach, de accommodatie en de specialistische begeleiding. 

De RTO’s bestaan uit verschillende vormen van samenwerkingsverbanden tussen diverse partijen. Deze zeven RTO’s zijn bepaald op basis van het feit dat hier minimaal één nationaal topsportcentrum (CTO en/of NTC) actief is met directe contacten met NOC*NSF. Ook de inhoudelijke experts, die hier op diverse expertise gebieden werkzaam zijn, hebben korte lijnen met NOC*NSF. De CTO-manager is verantwoordelijk voor de RTO organisatie in zijn of haar regio.

Op deze wijze kan er gewerkt worden aan RTO’s die uiteindelijk op een effectieve en efficiënte wijze optimale voorzieningen kunnen leveren aan de verschillende doelgroepen. De RTO’s ondersteunen daarnaast ook de sportbonden bij het implementeren van de verschillende doorlopende leerlijnen. Deze doorlopende leerlijnen zijn uniform en worden op maat geïmplementeerd binnen het Meerjaren Opleidingsplan (MOP) van sportbonden. 

Door een betere aansluiting van instroomprogramma’s en begeleiding komen er op de weg naar podium meer stoplichten op groen te staan. 
 
Klik hier voor meer informatie over de doorlopende leerlijnen.

Klik hier voor de contactgegevens van de RTO’s.