CTO’s en NTC’s

Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s)

Analyse, internationale vergelijking en ervaring hebben geleerd dat het goed is om topsport- en opleidingsprogramma’s van sportbonden met de benodigde topfaciliteiten te centreren.

Dit is vanaf 2009 gebeurd met de accreditatie van Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s). In samenwerking met de sportbonden en NOC*NSF ondersteunen de CTO’s de topsport en talentontwikkeling in het land. Binnen een CTO worden optimale randvoorwaarden neergezet voor de beste senioren- en opleidingsprogramma’s onder regie van de bonden.

Uniek aan zo’n centrum is dat talenten en topsporters uit verschillende sporten op één locatie fulltime kunnen trainen, studeren en wonen. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen het CTO, de sportbonden en het onderwijs.

Er zijn nu vijf CTO’s, in Amsterdam, Eindhoven (Zuid), Heerenveen (Noord), Papendal en in de Metropool Den Haag - Rotterdam - Dordrecht. In totaal maken zo’n 1000 topsporters van ongeveer 25 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de CTO’s.

>> Lees hier een brochure over de CTO's en NTC's 


Bekijk hier een video over de CTO’s en NTC’s:

Nationale Topsport Centra (NTC’s)

‘Clusteren waar het kan, separaat waar het moet’. 

Een bundeling in CTO's is niet voor iedere sporttak geschikt. Een beperkt aantal sporten is plaatsgebonden vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van een specifieke trainingsaccommodatie op een bepaalde plaats, hiervoor zijn de Nationale Topsport Centra (NTC’s) in het leven geroepen. Voor dergelijke NTC’s wordt dezelfde kwaliteit nagestreefd als voor de CTO’s. In de regio’s Limburg en Utrecht bevinden zich respectievelijk de NTC’s Triathlon en Waterpolo.

Accreditatie

In Nederland zijn vanaf september 2009 Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en Nationale Topsport Centra (NTC’s) opgericht. Om de kwaliteit te waarborgen is er een accreditatiesysteem voor topsportcentra ontwikkeld.

Een CTO en NTC wordt daarin getoetst op de volgende onderdelen: organisatie, infrastructuur, trainingsaccommodaties, onderwijs, huisvesting, experts/begeleiding en (para)medische voorzieningen.

Een CTO moet minimaal twee sportbonden en vier programma’s faciliteren en minstens vijftig topsporters laten trainen, wonen en studeren. Daarbij nemen de CTO’s samen met de RTO’s de verantwoordelijkheid voor de regio.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt het investeringsplan van het topsportcentrum en adviseert aan NOC*NSF om al dan niet een accreditatie af te geven.

Vanaf 2017 zijn voor de komende vier jaar de volgende topsportcentra geaccrediteerd:

 • CTO Amsterdam

 •  

  CTO Metropool Den Haag – Rotterdam - Dordrecht

 • CTO Noord (Heerenveen)

 • CTO Papendal

 • CTO Zuid (Eindhoven)

 • NTC Triathlon (Sittard)

 • NTC Waterpolo (Utrecht)

   

Klik hier voor een overzicht van de NTC's en CTO's en links naar hun website.