Topsportinfrastructuur

Sportbonden en NOC*NSF hebben de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Een structurele benadering van talentontwikkeling en talentidentificatie zijn binnen topsport essentiële voorwaarden voor het winnen van medailles. Om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium is een optimale topsportinfrastructuur noodzakelijk.

Het ministerie van VWS, sportbonden, NOC*NSF en lokale partijen, waaronder gemeenten, provincies, onderwijs- en medische instellingen, bouwen aan een efficiënte en effectieve topsportinfrastructuur. Uitgangspunt hierbij is het bij elkaar brengen van de beste sporters met de beste coach op één locatie met de beste faciliteiten.
Binnen deze topsportinfrastructuur werken sporters dagelijks aan hun droom om zowel te excelleren op een mondiaal podium als in hun maatschappelijke carrière.

CTO’s en NTC’s 
In 2009 zijn er zogeheten Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en Nationale Topsport Centra (NTC’s) opgericht. Binnen deze CTO’s en NTC’s trainen de beste talenten en topsporters in fulltime trainingsprogramma’s onder leiding van de beste coaches met de beste faciliteiten.

Uniek aan deze CTO’s en NTC’s is dat trainingsfaciliteiten, huisvesting, onderwijs, (para)medische en andere specialistische begeleiding dicht bij elkaar te vinden zijn. Terwijl onder het dak van de CTO’s meerdere sporten gehuisvest zijn, zijn NTC’s sport-specifiek. Met de CTO’s in Zuid (Eindhoven), Noord (Heerenveen), Metropool (Den Haag, Rotterdam en Dordrecht), Amsterdam en Papendal (Arnhem) is een landelijke dekking gegarandeerd. De komende jaren wordt vooral ingezet op het doorontwikkelen van de kwaliteit van de huidige CTO’s.

Klik hier om meer te lezen over de CTO’s en NTC’s.

Regionale topsportinfrastructuur 
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Regionale Trainings Centra (RTC's) en de opleidingprogramma's van de sportbonden. Dit met als doel het ontstane gat tussen de regionale opleidingsprogramma's en de fulltime senioren en senioren-1 programma's (actief op CTO's of NTC's) te verkleinen.

Het doel van de regionale opleidingsprogramma's is talenten uiteindelijk door te laten stromen in de landelijke senioren-1 en senioren topsportprogramma's van sportbonden. Daarom wordt ook wel gesproken van instroomprogramma's. Bij deze instroomprogramma's wordt gebruik gemaakt van de beste begeleiding en faciliteiten voor die specifieke groep talenten.

Binnen de regionale topsportinfrastructuur heeft NOC*NSF een regierol, sportbonden zijn sportinhoudelijk verantwoordelijk en Regionale Topsport Organisaties (RTO’s) hebben een faciliterende rol.

Klik hier om meer te lezen over Regionale Topsport Organisaties.
Klik hier om meer te lezen over het programmaplan ‘Transitie Regionale Topsportstructuur 2016’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Faber, Marieke.Faber@nocnsf.nl.  
 
De termen CTO en NTC zijn beide als woordmerk bij het Benelux Merkenbureau in diverse klassen gedeponeerd, respectievelijk onder de nummers 0836656 en 0860688. Gebruik van deze namen is niet toegestaan, zonder voorafgaande goedkeuring door NOC*NSF.