vr 20 feb 2015
Sportbendes testen toegankelijkheid clubs voor mensen met een handicap

Sportbendes300
ARNHEM - Sportbendes onderzoeken het komende half jaar de toegankelijkheid van sportclubs voor mensen met een handicap. Ze bezoeken circa 12 sportclubs om te kijken wat deze clubs zouden kunnen doen om meer mensen met een handicap te laten sporten. De sportbendes komen voort uit het project Samen Sporten van NOC*NSF en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Sporten is niet alleen gezond, via sporten leg je ook contact met leeftijdgenoten en ontwikkel je jezelf. Wanneer je lid bent van een vereniging kom je vanzelf in aanraking met teamgenoten en andere leden. Je gaat mee op kamp, kijkt bij wedstrijden, drinkt een drankje mee en doet misschien vrijwilligerswerk bij de club.

Projectleider gehandicaptensport Rinske de Jong van NOC*NSF: “Voor mensen met een beperking is het echter niet altijd vanzelfsprekend om te gaan sporten en lid te worden van een sportclub. NSGK en NOC*NSF hebben het project Samen Sporten opgezet met het doel om clubs te inspireren en te enthousiasmeren om meer mensen met een handicap te laten sporten bij de reguliere sportverenigingen. Bijvoorbeeld door mensen met en zonder handicap samen te laten sporten, sportactiviteiten te ontwikkelen en aan te bieden voor mensen met een handicap of mensen met een handicap vaker in te zetten als vrijwilliger bij de club."

Subsidieaanvraag bij NSGK beschikbaar voor vergroten toegankelijkheid
Een sportbende bestaat uit een team van vier tot zes jongeren met en zonder beperking. Inmiddels zijn er drie sportbendes verspreid over het hele land die in de komende periode een aantal verenigingen gaan testen. Dit gebeurt in zes verschillende regio’s, met ondersteuning van lokale sportservicebureaus. Ze interviewen de trainers of het bestuur, beoordelen de accommodatie en nemen een kijkje bij een training. Het advies van de jongeren is zeer belangrijk en kan worden omgezet in een subsidieaanvraag bij de NSGK voor aanpassingen aan de accommodatie, opleidingen voor trainers of voor het opzetten van nieuw sportaanbod.

Ook verenigingen die niet bezocht zijn door de Sportbende, maar die wel aanbod willen opzetten voor kinderen en jongeren met een beperking, kunnen een subsidieaanvraag doen bij NSGK. NSGK beoordeelt de aanvraag en verstrekt subsidie voor het mogelijk maken van samen sporten. Denk daarbij aan een stimuleringsbijdrage voor de eerste kosten bij de voorbereiding; een bijdrage voor het opleiden van trainers of bestuurders; of een bijdrage voor het aanpassen van de accommodatie. Meer informatie is te vinden op de website van NSGK.
 
Basketbalclub Dyna ’75 ook door Sportbende bezocht
Op 19 februari bezocht de Sportbende van Heerenveen in samenwerking met Sport Fryslân de basketbalvereniging Dyna ’75. Deze club biedt naast het reguliere basketbal ook rolstoelbasketbal aan. Voorafgaande het bezoek kreeg de Sportbende een training om goed voorbereid een vereniging te kunnen gaan bezoeken. Het bezoek aan Dyna’75 bestond uit het bekijken van een training, praten met de leden, de trainer, het bestuur en de ouders. Tot slot werd de toegankelijkheid van het sportcomplex bekeken. Daar werd geconstateerd, dat niet alle kleedlokalen toegankelijk zijn en de deuren naar de sportzaal erg zwaar zijn om te openen.

Sport Frylân zal een verslag opmaken voor de vereniging met daarin de bevindingen van de Sportbende. Met dit verslag kan de vereniging een aanvraag doen bij de NSGK voor een bijdrage om bijvoorbeeld de accommodatie aan te passen.

Website met checklist voor toegankelijkheid
Mede dankzij de Sportbendes en de sportclubs die hebben meegewerkt, is er een checklist gemaakt van de stappen die sportclubs kunnen doorlopen om samen sporten mogelijk te maken bij hun eigen club. Ben je als vereniging geïnteresseerd en wil je ook aan de slag met het aanbieden van sportactiviteiten voor mensen met een handicap? Op www.nocnsf.nl/samensporten vind je een stappenplan dat je hierbij kunt gebruiken. Op deze site vind je ook nog andere informatie over het project.
NOC*NSF Sportbendes testen toegankelijkheid clubs voor mensen met een handicap Sportbendes332
Deel dit via: