Voorwaarden voor deelname

Het European Youth Olympic Festival EYOF heeft een vast programma, dat bepaald is door de European Olympic Comittees (EOC) in overleg met de betreffende Europese sportfederaties. Zij stellen ook samen vast in welke leeftijdsklasse de competitie plaatsvindt.
NOC*NSF stelt geen aanvullende sporttechnische eisen op voor uitzending naar het EYOF 2015. Wel stelt NOC*NSF een aantal voorwaarden voor deelname, zoals:

- deelname aan het EYOF past bij de opleidingsfase van de sporter en is als zodanig beschreven in het meerjarenopleidingsplan van de bond
- de sporters maken deel uit van de bij de opleidingsfase behorende jeugd- of juniorenselectie van de bond
- de bond stelt eigen selectiecriteria op, zoals dat ook gebeurt voor EJK’s en WJK’s.
- de bond stelt een intern selectiebeleid op in geval er voor het aantal startplaatsen meerdere sporters in aanmerking komen.

Voor teamsporten wordt deelname aan het EYOF gebaseerd op de rangschikking die de Europese federaties van de teamsporten maken in de betreffende leeftijdscategorie. De eerste zeven landen van die rangschikking worden door het organisatiecomité uitgenodigd om aan het EYOF deel te nemen. Als een land besluit om niet te willen deelnemen, wordt het volgende land op de ranglijst uitgenodigd. Het gastland neemt aan alle teamsporten automatisch deel, wat betekent dat er per teamsport acht deelnemende landen zijn. Van de Nederlandse teamsporten zijn alleen de volleybal-meisjes nog in de race voor kwalificatie. In april wordt bekend of zij mogen deelnemen.

Wanneer is deelname een feit?
Wanneer een sporter aan de (interne) selectienorm heeft voldaan, draagt de sportbond de sporter bij NOC*NSF voor. NOC*NSF toetst de voordracht. Wanneer de sporter voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden, besluit NOC*NSF tot kwalificatie en zendt zij de sporter uit naar het EYOF.

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan het EYOF, inclusief het selectiebeleid, kan de sporter terecht bij zijn of haar contactpersoon bij de sportbond.

Bijlage
>> Overzicht quota EYOF Tbilisi 2015