Academie voor Sportkader

De Academie voor Sportkader is een samenwerkingsverband tussen veertien sportbonden en NOC*NSF en heeft als motto”elke wedstrijd een competente scheidsrechter en elke sporter een competente trainer/coach”. De Academie voor Sportkader draagt zorg voor meer en beter sportkader middels het ondersteunen van sportbonden door het bundelen van innovatie, ontwikkeling van opleidingen, verzorgen van (bij) scholingen en (internationale) kennisuitwisseling.

De Academie heeft in het begin vooral een innovatief karakter en richt zich op het sporttechnische kader (trainers, coaches, instructeurs, scheidsrechters, juryleden, docenten etc.) De Academie wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit NOC*NSF en sportbonden.

De activiteiten die uitgevoerd worden door de Academie voor Sportkader zijn zowel projectmatige als reguliere activiteiten op diverse terreinen van opleiding en training. De voornaamste doelgroepen zijn trainers, coaches en scheidsrechters (instructeurs, leraren, docenten, juryleden, arbiters, etc).

De verschillende projecten en activiteiten die daar uit voort komen vindt u terug onder het kopje "projecten" of onder "producten en diensten".

Er zijn vier kerntaken te onderscheiden:

  • Innovatie
  • Uitvoering (opleidingen)
  • Beheer (infrastructuur)
  • Communicatie

Nieuwe sportbonden kunnen toetreden op twee manieren:
Door kennis te delen door middel van deelname aan projecten of door producten en diensten af te nemen.

Het toekomstperspectief is erop gericht dat de organisatie zich eerst bewijst als netwerkconstructie. Daarna als zelfstandige organisatie waarin verschillende partners (bonden en NOC*NSF) op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. En tot slot als organisatie met een eigen bestuur zonder deelnemingen (wel bij voorkeur gelieerd aan NOC*NSF). Dit perspectief bestrijkt een termijn van tenminste 4- 6 jaren.

>> Ga naar de website van de Academie voor Sportkader