Aanpak doelgroepen

Door vraag- en buurtgericht te handelen, kan de vereniging nieuwe doelgroepen aan zich binden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buurtbewoners die vanuit traditie geen lid zijn (diverse redenen denkbaar, o.a. culturele achtergronden, armoede, werkloosheid, ouderdom, beperkingen, eenzaamheid, etc.), maar wel betrokken kunnen worden bij de club. Of het voor jongeren met een handicap toegankelijker maken om te sporten op de club, waardoor jongeren met en zonder een handicap samen langer blijven sporten.

Bij de focus op specifieke leeftijdsgroepen liggen er voor verenigingen ook veel kansen. Bijvoorbeeld gepensioneerden of werkende ouders met jonge kinderen of de jeugd zelf. Via school kunnen alle kinderen worden bereikt, ook de kinderen die niet van nature geïnteresseerd zijn in de sport of vanwege sociaaleconomische redenen niet kunnen sporten. Sportverenigingen kunnen ook de samenwerking aan gaan met het bedrijfsleven. Bedrijfssport richt zich op het reduceren van het ziekteverzuim, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en verlaagt de drempels voor tijd en kosten die redenen kunnen zijn om niet aan sport te doen.