Jeugdsport

Via school kunnen alle kinderen worden bereikt, ook de kinderen die niet van nature geïnteresseerd zijn in de sport of vanwege sociaaleconomische redenen niet kunnen sporten. Als je een burg wilt slaan tussen sporten op school en bij de sportclub, vraagt dit bij elk onderwijstype om maatwerk.

Een succesvolle aanpak bij kinderen op het basisonderwijs is een doorlopende leerlijn, die begint met een eerste kennismaking binnenschools en wordt gevolgd door een verdieping naschools en vervolgtrainingen bij de vereniging. Door jongeren op het voorgezet onderwijs een sport(her)oriëntatie aan te bieden die rekening houdt met hun wensen en behoeften, kan worden voorkomen dat ze stoppen met sport. Reflectie op een gezonde leefstijl en de eigen deelname aan het sportprogramma zijn onderwerp van gesprek met de studenten van het middelbaar beroepsonderwijs, om te zien wat nodig is om hun in beweging te krijgen en houden. Het gaat daarbij om hen uit te dagen tot een zelfstandige en verantwoorde sportkeuze, die ook nog past bij hun toekomstige beroepsuitoefening.

Basisonderwijs
ASVD-Korfbal organiseert al sinds jaar en dag het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 van de basisscholen in Dronten. Het toernooi is altijd een groot succes en levert de plaatselijke korfbalclub, naast de nodige pr, elk jaar weer zo’n vier tot tien nieuwe leden op.
De rest van dit succesverhaal (blz. 40-41) en vele andere verhalen zijn te lezen in het E-zine Sport en Onderwijs.