Uitnodiging District-bijeenkomsten Gehandicaptensport

RolstoelbasketbalFoto: Mathilde Dusol
ARNHEM - Merk jij ook dat in de afgelopen jaren het aantal sportbonden, gemeenten, provincies, en overige partijen dat zich bezig houdt met het stimuleren van gehandicaptensport flink gestegen is? En komt het wel eens voor dat je van een verenging of iemand met een handicap te horen krijgt dat hij of zij toch nog niet weet waar hij ondersteuning kan krijgen?

Om de samenwerking tussen de diverse partijen die in een district actief zijn op het gebied van gehandicaptensport te verbeteren en ook het netwerk met de reguliere sportondersteuningsorganisaties (OOSI, VSG, etc.) te versterken organiseert NOC*NSF in samenwerking met haar partners 6 district bijeenkomsten Gehandicaptensport
Tijdens deze bijeenkomsten zullen we met elkaar manieren van structurele samenwerking bespreken, om gezamenlijk meer mensen met een handicap vaker en over een langere periode in hun leven te kunnen laten sporten. Te denken valt aan afstemming in of gezamenlijke sportstimulering of een efficiënte manier van verenigingsondersteuning waarbij ieders expertise gebruikt wordt.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle intermediairs die zich bezig houden met het stimuleren van sportparticipatie van mensen met een handicap.

- Medewerkers sportbonden landelijk en regionaal actief
- Medewerkers Special Heroes en Revalidatie Sport en Bewegen (Stichting Onbeperkt Sportief) - Medewerkers fondsen, medewerkers regionale sportservicepunten
- Medewerkers provinciale sportraden
- Buurtsportcoaches actief binnen de gehandicaptensport
- Medewerkers Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI)
- Medewerkers Olympische netwerken
- VSG en gemeentes
- MEE Nederland
- Etc.

Behoor jij tot bovenstaande partijen? Kom dan naar een bijeenkomst Gehandicaptensport in jouw regio! 

Regio

Plaats

Datum                 

Zuid Holland

Barendrecht (Calvijn College Groene Hart)

Donderdag 11 september

Oost

Olst (Holstohus)

Maandag 15 september

Noord-Brabant

Vught (Theater De Speeldoos)

Donderdag 18 september

Zuid

Echt (All-in)

Maandag 29 september

Noord-Holland

Velsen (Snowplanet)

Donderdag 2 oktober

Noord

Noordlease Groningen

Donderdag 27 november


Aanmelden
Je kunt je vanaf nu aanmelden. Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. Op het inschrijfformulier kun je aangeven welke bijeenkomst je bij wilt wonen. Aan jouw deelname zijn geen kosten verbonden*. Na aanmelding ontvang je een vragenlijst ter voorbereiding van de bijeenkomst. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvang je het definitieve programma en een routebeschrijving.

Wil je deze uitnodiging doorsturen?
Om zoveel mogelijk geïnteresseerde de kans te bieden om deel te nemen aan de bijeenkomst gehandicaptensport, vragen wij jou deze vooraankondiging onder de aandacht te brengen bij buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zelf, maar bijvoorbeeld ook bij gemeentelijke collega’s van andere beleidssectoren en (beoogde) lokale partners zoals instanties uit de sector zorg & welzijnen onderwijs.

Vragen?
Voor vragen kunt je contact opnemen met Joep van Lankveld, 06-10303676 of gehandicaptensport@nocnsf.nl.

* Plaatsvervanging en annulering dienen altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij niet-verschijnen wordt 20,00 euro in rekening gebracht.
Deel dit via: