Organiseren/borgen/meten

Hoe ga je ‘in elke buurt een open club’ organiseren/beheersen?
Door ontmoetingen te faciliteren gaan clubs met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en kennis te ontwikkelen. De beweegredenen en condities van de clubs worden hierbij achterhaald en gespiegeld. De belangeloze procesbegeleider verwijst de clubs naar ‘oplossingsgerichte’ ondersteuning. De procesbegeleiding dient als katalysator van het proces. Het zorgt voor een beweging in denkwijze.

Welke partijen zijn allemaal betrokken bij het creëren van een open club?
Bonden, lokale/regionale/provinciale sportorganisaties, gemeenten, provincies, Meer dan Voetbal, NISB, Vereniging voor Sport en Gemeenten en NOC*NSF,.

Wie gaan de open clubs ondersteunen?
Het is aan de bonden en gemeentelijke/provinciale sportorganisaties om de clubs in hun lokale setting te ondersteunen.

Wie gaat dat betalen?
NOC*NSF faciliteert een aantal open club sessies. Het doel is om provincies en gemeenten te triggeren om sport in te zetten voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeenten.

Hoe meet/weet je hoeveel je er hebt?
Bij de sportaanbiedersmonitor is er een meting gedaan naar het aantal open clubs. Aan de hand van de onderstaande 12 criteria is er een onderscheid gemaakt tussen zeer open clubs, open club en clubs.

- Organisatie (sport)activiteiten waarbij deelname openstond voor niet-leden
- Sportverenigingen zouden mensen moeten stimuleren om meer te gaan bewegen
- Samenwerking organisaties
- Sportaanbod meer dan één sport
- Ander aanbod voor leden
- Bezig zijn met vernieuwing sportaanbod
- Beleidsdoelstellingen op het terrein van samenwerking, activiteitenaanbod, ontwikkelen nieuw sportaanbod, opzetten aanvullende diensten
- Speerpunten op dit terrein van samenwerking, activiteitenaanbod, ontwikkelen nieuw sportaanbod, opzetten aanvullende diensten
- Activiteiten om huidige leden te behouden voor de vereniging
- Faciliteiten en voorzieningen naast regulier sportaanbod (fitnessruimte, kinderopvang e.d.)
- Beleidsdoelstellingen, kwalitatief opgeleid kader / ontwikkeling van kader
- Bestuur peilt ieder jaar wat er leeft onder de leden

Uit de meting kwam de volgende indeling:
- 68% Clubs
- 21% Open clubs
- 11% Zeer open clubs