Elke buurt een open club

Heeft iedere buurt een open club nodig?
Ja. Van de ruim 4,6 miljoen ‘niet/weinig’ sporters (0-11 keer sporten per jaar) wil 1,2 miljoen meer sporten. Het dichtbij huis kunnen sporten is één van daaraan gekoppelde behoeften. In elke buurt een open club draagt hier sterk aan bij.

Waarom (maar) één open club per buurt?
Sportaanbieders zijn plekken met in potentie grote sociale binding. Omdat NOC*NSF ook niet-leden of niet aangesloten sporters het gunt om onderdeel te worden van dergelijke clubs, probeert zij sportclubs te triggeren om meer open te worden. Zij streeft dan ook naar (minstens) een open club voor elke buurt.

Wanneer spreekt men over een buurt?
Een buurt is een lokaal gebied, dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.

Is het realistisch om in elke buurt een open club te realiseren?
Nee, niet in elke buurt. NOC*NSF streeft er naar om voor elke buurt een open club te realiseren. Een open club kan buurt overstijgend zijn. Zo is het mogelijk dat buurten elkaar versterken.