Hoe werkt het?

Wat voor activiteiten worden er aangeboden bij een open club?
De activiteiten die gedaan kunnen worden zijn sterk afhankelijk van de behoeften van huidige leden, betrokkenen en buurtbewoners. En de ambities, cultuur en identiteit van de club. Denk hierbij aan diverse varianten van de hoofdactiviteit of nevenactiviteiten die bijdragen aan de ambitie van de club. Verschillende succesvolle praktijkvoorbeelden zijn hier beschreven.

Hoe wordt gezorgd voor goede opvolgers, als de eerste enthousiastelingen bij de verenigingen verdwijnen?
Het is aan de enthousiastelingen zelf om draagvlak te creëren binnen het bestuur en de gehele club. Indien gewenst kunnen verenigingsondersteuners hier een faciliterende rol in spelen.

Klopt het dat veel sportverenigingen aan de buitenkant van de stad liggen? Zo ja, kan de open club dan als open club fungeren?
Ja. Een sportclub bevindt zich altijd in een buurt. Als een club zich openstelt voor de behoeften van huidige leden, betrokkenen en buurtbewoners kan elke club een open club worden.

Hoe maak je het toegankelijk om naar een open club te gaan?
Door in te spelen op de wensen en behoeften van huidige leden, betrokkenen en buurtbewoners.

Is een open club 24/7 open?
Dit is sterk afhankelijk van de behoeften van huidige leden, betrokkenen en buurtbewoners. En de ambities, cultuur en identiteit van de club. Maar ook van de (on)mogelijkheden van accommodaties. De rol van de gemeenten is hierin cruciaal, denk aan vergunningen, verordeningen.