Wat

Wat is een open club?
Clubs waarbij de gouden driehoek in balans is kunnen, indien het bij de competenties, cultuur en ambitie van de club past, ervoor kiezen om meer open te worden. Een open club staat open voor de behoeften van huidige leden, betrokkenen en buurtbewoners. Door in te spelen op de behoeften is een open club in staat bestaande leden langer te behouden, betrokkenen meer te binden en buurtbewoners aan te trekken. Een dergelijke club is ondernemend, nodigt uit, werkt samen met andere partijen, denkt vraag- en buurtgericht en houdt vast aan een langetermijnvisie.

Wat is (minimaal) ‘open’ genoeg?
Het is geen kwestie van óf ‘open’ óf ‘gesloten’ óf ‘genoeg’. De gedachtegang kan worden gezien als continuüm, een ladder. Elke club (groot/klein, binnen-/buitensport, team/individueel) kan voor zichzelf een stap (trede) zetten om meer open te worden. Clubs hebben zelf de keuze om te bepalen of ze meer open willen worden.

Welke voorbeelden zijn er van open clubs?
In Nederland bevinden zich al honderden clubs die in meer of mindere mate open staan voor en inspelen op de behoeften van huidige leden, betrokkenen en buurtbewoners. Verschillende succesvolle praktijkvoorbeelden zijn hier beschreven.