Waarom

Wie wil een open club?
Uit onderzoek blijkt dat mensen het langst blijven sporten op plaatsen waar zij grote sociale binding ervaren. Sportaanbieders zijn plekken met in potentie grote sociale binding. Omdat NOC*NSF ook niet-leden of niet aangesloten sporters het gunt om onderdeel te worden van dergelijke clubs, probeert zij sportclubs te triggeren om meer ‘open’ te worden. Voor elke buurt in Nederland een open club!

Wat is het doel van een open club?
De sportbonden en NOC*NSF hebben de doelstelling om meer mensen vaker, actiever en gedurende een langere periode in het leven aan het sporten te brengen en houden. NOC*NSF gelooft er in dat open clubs hier sterk aan bijdragen.

Wat is de meerwaarde van een open club?
Clubs
Een open club zorgt voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, nauwbetrokkenen, buurt, gemeente en andere stakeholders. Dit leidt tot ledenbinding (behoud/groei), meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Buurtbewoners
Een open club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd.

Gemeenten
Gemeenten willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport wordt gezien als partner in de lokale keten.

Wat vinden we dan van die ‘andere clubs’ per buurt (die dus geen open club zijn)?
Clubs hebben zelf de keuze om te bepalen wat de stip op hun horizon is. Het gaat om het bewustzijn van de consequenties van de keuze die clubs maken. Dan is per definitie elke keuze van de club juist.

Kan een club ook gesloten zijn?
De open club-gedachte wordt gepositioneerd als een beweging, een filosofie. Hierbij is het geen kwestie van óf ‘open’ óf ‘gesloten’. De gedachtegang kan worden gezien als continuüm, een ladder. Elke club (groot/klein, binnen-/buitensport, team/individueel) kan voor zichzelf een stap (trede) zetten om meer ‘open’ te worden.

Waarom de naam ‘open club’?
Een open club stelt zich meer ‘open’ voor de behoeften van huidige leden, betrokkenen en buurtbewoners. Door bonden en gemeenten worden verschillende benamingen gebruikt voor sportaanbieders die de open club-gedachte in de praktijk brengen. Denk aan sportplusverenigingen in Rotterdam, ondernemende zwemverenigingen bij de KNZB, vitale sportverenigingen in Enschede, vitaal, maatschappelijke actieve verenigingen in Arnhem, sportdorpen in plattelandsgebieden, buurthuis van de toekomst in Den Haag en open clubs door NOC*NSF en Meer dan Voetbal/KNVB.