20-05-2014
Voorwoord André Bolhuis

2013 was geen Olympisch jaar maar er is in de sport toch heel veel gebeurd. In dit jaarverslag kunt u lezen over de zaken die ons in 2013 hebben beziggehouden.

Een van de hoogtepunten was het Jeugd Olympisch Festival in Utrecht. De Olympische vlam was weer op Nederlandse bodem. Prachtig om de Olympische ringen in Nederland aan een sportevenement gekoppeld te zien. En dan ook nog een jeugdevenement. De tribunes zaten vol en de sporters en toeschouwers hebben ervan genoten. In hoofdstuk 3 kunt u lezen hoe het was en wat het evenement heeft nagelaten.

Nationale Sportweek (NSW) is een belangrijk instrument om de sportdeelname te verhogen. In 2013 organiseerden we dit evenement voor de tiende keer en hebben we wederom records gebroken.

In tien jaar tijd is de Nationale Sportweek uitgegroeid tot een landelijk gedragen sportevenement. In 2013 organiseerden 186 gemeenten een eigen lokale sportweek en 38 sportbonden werkten mee aan de 7000 sportactiviteiten die door het hele land werden georganiseerd. In het totaal deden 870.000 mensen mee aan een van de activiteiten. In deze cijfers zijn de Koningsspelen die onverwacht in de Nationale Sportweek werden gehouden, niet meegenomen.

Het IOC heeft op waardige wijze afscheid genomen van onze koning als gewoon IOC-lid door hem tegelijkertijd te benoemen tot buitengewoon erelid. Het IOC en NOC*NSF zijn de koning veel dank verschuldigd voor wat hij voor de Olympische beweging wereldwijd en ook in Nederland heeft gedaan. De koning wordt in het IOC opgevolgd door Camiel Eurlings.

Ook in de Olympische beweging vond een troonswisseling plaats. Thomas Bach trad aan als nieuwe voorzitter van het IOC. Hij volgde Jacques Rogge op die zijn 12 jaar lange voorzitterschap van de Olympische beweging met verve heeft vervuld.

Het aantal Olympische evenementen neemt toe. In 2015 worden de eerste European Games gehouden. Het Europees Olympisch Comité heeft mij gevraagd om plaats te nemen in de coördinatiecommissie van deze European Games die in Baku, Azerbeidzjan worden gehouden. Ik heb daar ja tegen gezegd. Ik heb veel bewondering voor alle mensen en organisaties die er hard voor werken om al die evenementen voor onze sporters te organiseren. En als je dan wordt gevraagd daar je steentje aan bij te dragen, dan lijkt het mij goed dat ook te doen.

Helaas hebben we ook grote zorgen. De financiën van de sport staan onder grote druk. Met een lagere opbrengst uit de Lotto, de ontwikkelingen in de kansspelwetgeving en minder inkomsten uit sponsoring moeten we steeds meer naar kostenefficiëntie kijken. Onze penningmeester Anneke van Zanen legt in dit jaarverslag uit hoe we hier in 2013 mee omgingen en ook hoe we ons voorbereiden op de toekomst.

Door te investeren in sport snijdt het mes aan twee kanten: er komt economische beweging op gang en je houdt de jeugd en de hele bevolking actief, gezond en vitaal. En dat levert weer besparingen op in bijvoorbeeld de uitgaven voor de zorg. Zo zijn er nog veel meer terreinen te noemen waar we veel winnen met sport.

André Bolhuis
Voorzitter NOC*NSF
Deel dit via:

NOC*NSF

Twitter Facebook YouTube