Camiel Eurlings en JR 150x100 Camiel Eurlings nieuw IOC-lid

20 mei 2014
4. Met dank aan Jacques Rogge

Het kwam uiteindelijk allemaal goed. Toch leek de Nederlandse sportwereld in 2013 de positie binnen het IOC te verliezen met het terugtreden van koning Willem-Alexander. Nederland kent juist een lange traditie, want was sinds baron Van Tuyll van Serooskerken (1898-1924) vrijwel onafgebroken met een lid vertegenwoordigd in het Internationaal Olympisch Comité. Camiel Eurlings werd in september 2013 in het IOC gekozen.

Bekijk de reactie van Camiel Eurlings op zijn benoeming tot IOC-lid, in Nieuwsuur:

Op 28 januari kondigde koningin Beatrix haar abdicatie aan en maakte bekend dat Willem-Alexander op 30 april als koning zou worden ingehuldigd. Een dag later, op 29 januari, vroeg de kroonprins aan president Jacques Rogge hem te ontheffen van zijn verplichtingen als IOC-lid. Zo was het ook afgesproken in 1998 toen de kroonprins benoemd werd.

Statutair kon dat aftreden pas in september, bij het eerstvolgende congres van het IOC in Buenos Aires. Rogge sprak diezelfde dag vriendelijke woorden over de aanstaande koning: 'We accepteren met pijn in ons hart zijn verzoek om te vertrekken, maar wensen hem alle succes bij de volgende etappe in zijn leven. Het IOC is hem dankbaar en zal hem altijd als echte vriend van de sport ontvangen.'

Ook Hein Verbruggen, erelid van het IOC, prees de kroonprins voor zijn werk binnen het IOC. 'Jammer is dat de Nederlandse sport straks geen IOC-lid meer heeft,' schetste Verbruggen meteen de feitelijke situatie. In 2008 kende Nederland nog vier IOC-leden, maar na het vertrek van Els van Breda-Vriesman en Hein Verbruggen als voorzitters van hun internationale sportfederaties FIH en UCI en het overlijden van Anton Geesink in 2010, was alleen prins Willem-Alexander overgebleven. Een Nederlandse opvolger was verre van vanzelfsprekend gezien de concurrentie vanuit andere landen. Het Internationaal Olympisch Comité telt immers 204 aangesloten landen, terwijl er slechts plaats is voor 115 IOC-leden.

Achter de schermen werd in de eerste helft van 2013 een lobby gevoerd voor een Nederlandse opvolger. Met succes, want op 1 juli werd bekend dat executive board van IOC de voordracht van oud-minister en KLM-topman Camiel Eurlings (39) had aanvaard. Zijn benoeming zou in september in Buenos Aires door het IOC-congres volgen.

Hoewel hij korte tijd voorzitter van Olympisch Vuur was geweest, kwam de naam van Eurlings als een verrassing voor de buitenwereld. Die zou bij een geschikte kandidaat eerder kunnen denken aan een voormalig topsporter of sportbestuurder. Voor de camera's van de NOS gaf Eurlings - op bezoek bij de Tour de France - een eerste reactie waaruit bleek hoe hij in beeld kwam. 'Ik ben benaderd,' zei hij, 'om de kans groot te maken dat Nederland weer een IOC-lid zou krijgen. Het IOC zoekt mensen met een bepaald profiel, met een zakelijk en internationaal netwerk. Het IOC kent veel oud-topsporters, maar nu werd gezocht naar iemand met een ander profiel. En Nederland wilde absoluut een IOC-lid houden.'

Camiel Eurling werd het elfde Nederlandse lid van het IOC in de historie. Hij werd samen met acht andere nieuwe IOC-leden benoemd, allen conform de voordracht. Tot de nieuwe IOC-leden behoorden ook de (voormalige) topatleten Paul Tergat (Kenia), Alexander Zhukov (Rusland) en Stefan Holm (Zweden).

In Buenos Aires wees het IOC de Olympische Spelen van 2020 toe aan Tokyo en handhaafde worstelen op het programma van de Zomerspelen. De Duitser Thomas Bach werd gekozen tot opvolger van Jacques Rogge. Bescheiden als altijd zei de scheidende preses: 'Ik heb mijn plicht gedaan.' De internationale sport heeft veel aan Rogge te danken. Tot zijn nalatenschap behoren de financiële reserves bij het IOC van 750 miljoen euro. Bij zijn aantreden in 2001 lag dat bedrag rond de 80 miljoen. Op het gebied van doping zijn grote stappen gezet,' blikte hij ook terug. 'Het is nu veel moeilijker de zaak te bedriegen dan tien jaar terug.'

Koning Willem-Alexander werd bij zijn afscheid benoemd tot erelid, het 32e in de historie van het IOC. Bovendien kreeg hij de Olympic Order in Gold, de hoogste onderscheiding binnen het IOC. De koning benadrukte dat zijn terugtreden niet betekende dat hij afstand nam van de Olympische waarden. 'Die zijn van belang voor alle rangen en standen, inclusief een staatshoofd.' De koning zei ook uit te kijken naar nieuwe inspirerende discussies in de toekomst, 'ook al zal dat van achter uit de zaal zijn'.

Camiel Eurlings rekent op die betrokkenheid. Binnen het IOC streeft hij naar 'teamspel' met de ereleden Hein Verbruggen en de koning bij zijn rol als ambassadeur van de Nederlandse sport bij IOC. Ook in Nederland, zo maakte hij duidelijk, zoekt hij de samenwerking. 'Schouder aan schouder met NOC*NSF, de sportbonden en zeker ook de Nederlandse topsporters.' Eurlings heeft inmiddels zitting in de IOC-commissies marketing, financiën en internationale betrekkingen.

NOC*NSF telde in Buenos Aires haar zegeningen. Opnieuw heeft Nederland een positie binnen het IOC na de geslaagde lobby voor Eurlings. En 'achter in de zaal' zitten twee ereleden, die weliswaar geen stemrecht meer hebben maar niet zonder invloed zijn, zoals in 2013 bleek. Bovendien kent Nederland met koning Willem-Alexander een staatshoofd dat sportsminded is. Van de topsport tot de Koningsspelen, een nieuwe traditie die ook in 2013 begon.
Deel dit via:

NOC*NSF

Twitter Facebook YouTube