Fitness 200x150

wo 23 apr 2014
In maart nog meer gesport in Nederland

Fitness 300x200Aantal fitnessers het sterkst gestegen
ARNHEM - Het aandeel mensen dat vier keer per maand of vaker sport is in maart 2014 met drie procent gestegen naar 61 procent. In maart 2013 was dit aandeel 58 procent en dat betekent een stijging van zo’n 450.000 mensen. Ten opzichte van februari 2014 is het aandeel mensen dat vier keer per maand of vaker sport gelijk gebleven. Deze uitkomsten vertalen zich in de NOC*NSF Sportdeelname Index, die in maart een recordhoogte van 144 punten heeft bereikt. Maandelijks wordt in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname gemeten door onderzoeksbureau GfK. Aan het onderzoek namen ruim 3200 mensen deel, die samen een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking.

De sporten die sinds januari 2014 qua aantal sporters het meest zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013 zijn: fitness (+300.000), wielrennen/toerfietsen (+175.000) en hardlopen/trimmen/joggen (+100.000). Gemiddeld werd er in maart 2014 8,2 keer gesport door Nederlanders in de leeftijdsgroep van 5 tot 80 jaar.
Grafiek SDI maart 2014 300x200Sportdeelname Index in maart opnieuw gestegen
Manager Sportontwikkeling van NOC*NSF Erik Lenselink: “Vanaf het begin van dit jaar is de sportdeelname in Nederland alleen maar gestegen. Mooi nieuws zo tijdens de Nationale Sportweek, die deze week plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders zou gaan sporten als hij/zij door een bekende zou worden uitgenodigd. Bij mensen die niet of nauwelijks sporten is dit ongeveer de helft. Vandaar dat we bij de Nationale Sportweek ervoor hebben gekozen om frequente sporters iemand mee te laten nemen die niet of weinig sport. Ook hiermee kunnen we de sportdeelname in Nederland een impuls geven. Het is dan ook mooi om te zien dat ruim 200 gemeenten dit jaar deelnemen aan de Nationale Sportweek en het thema ‘Ik neem je mee!’ actief uitdragen.“

Achmea Sport Index tot 18 jaar
De Achmea Sport Index tot 18 jaar stond in maart 2014 op 146. Dat is in vergelijking met de index van maart 2013 een daling van zeven punten. 81 procent van de schoolgaande kinderen heeft in maart 2014 minimaal vier keer gesport. De Koningsspelen, die vrijdag 25 april plaatsvinden, leveren ook een waardevolle bijdrage aan het in beweging brengen van kinderen. Deze sportactiviteiten worden vooral op school en bij de sportvereniging georganiseerd. NOC*NSF-Partner in Sport Achmea is ook betrokken bij de Koningsspelen.

Klik hier voor het rapport van maart 2014 van de NOC*NSF Sportdeelname Index.
Index In maart nog meer gesport in Nederland Fitness 332x269
Deel dit via: