Overeenkomsten Nanjing 2014 voor Youth Olympic TeamNL

Van 16 tot en met 28 augustus 2014 worden in Nanjing de tweede Jeugd Olympische Spelen gehouden. Voor degenen die straks op de Spelen namens Nederland uitkomen geldt een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC bepaalde regelgeving, vastgelegd in het Olympic Charter*, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten Jeugd Olympische Spelen Nanjing 2014 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van de Spelen. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciƫle regels. In drie bijlagen wordt respectievelijk (1) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (2) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (3) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de Spelen welke kleding moet worden gedragen.

Downloads (pdf):
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Nanjing, voor sporters
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Nanjing, voor begeleiders
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Nanjing, voor bonden
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Nanjing, bijlage 1 regels IOC
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Nanjing, bijlage 2 richtlijnen wedstrijdkleding
>> Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Nanjing, bijlage 3 kledingprotocol

*Voor de meest recente versie van het Olympic Charter verwijzen we naar www.olympic.org.