Kloppend hart

Wieler 300x199

We weten dat mensen het langst blijven sporten op plaatsen waar zij grote sociale binding ervaren. De sportclub is één van deze plaatsen. We winnen veel met sportclubs en kunnen nog veel meer winnen. Het is dus van belang dat sportclubs in Nederland goed kunnen functioneren en de eigen ambities waar kunnen maken.

Een goed functionerende sportclub is te herkennen aan een ‘kloppend hart’. Het bestuur van de sportclub, aangevuld met commissies en actieve leden en betrokkenen vormen gezamenlijk dit kloppend hart.

Het kloppend hart van een vereniging is in staat om de stip op de horizon te bepalen, bijbehorende ambities te formuleren om hier vervolgens ook uitvoering aan te geven. Dit kan door draagvlak te creëren, leden in beweging te krijgen en taken te verdelen. De sportclub functioneert dan echt als een kloppend hart. Een belangrijk gegeven in dit proces is ‘de gouden driehoek’. Hierin staan het sportaanbod, de accommodatie en het kader ieder op een hoek van de driehoek (zie figuur). Wanneer een vereniging de elementen van de gouden driehoek goed op elkaar kan afstemmen zijn alle randvoorwaarden in de basis van de vereniging ingevuld.

Met een kloppend hart is de sportclub goed georganiseerd en bepaalt het zelf welke positie de sportclub lokaal inneemt. Kansen worden benut en men kiest bewust wat wel en niet bij de ambities past. Door iedere keer mogelijkheden die zich opdoen in de gouden driehoek te plaatsen ben je als vereniging meteen bezig met de organisatie rondom jet sportaanbod.

Kortom, met een kloppend hart is de sportclub is voorbereid op de toekomst en ligt er een sterke basis. Wanneer het bij de ambities past kan de sportclub makkelijk doorgroeien naar een open club.

Bijeenkomsten Kloppend hart:
Om sportclubs te ondersteunen in het versterken van het kloppend hart, worden er samen met diverse sportbonden en lokale sportorganisaties enkele startbijeenkomsten ‘kloppend hart’ georganiseerd.

Iedere lokale context waarin een sportclub fungeert is anders. Iedere ‘kloppend hart’ bijeenkomst heeft dan ook net een andere invulling die aansluit op de lokale omgeving.
Landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen worden gepresenteerd, goede lokale voorbeelden komen voorbij en de verschillende vormen van sportclub ondersteuning worden toegelicht.

Het is vooral een interactieve sessie zijn waarin sportclubs zelf aan de slag gaan met het bepalen van ambities, het betrekken van mensen, het positioneren van de sportclub en alle andere zaken die nodig zijn om het kloppend hart te versterken. Hierin wordt gebruik gemaakt van ‘de gouden driehoek’ als vingeroefening voor het uitwerken van het proces om tot een kloppend hart te komen.

Meer weten over het kloppend hart? Of wil je weten welke initiatieven er lokaal spelen? Neem dan contact op met Anouk ter Bille, anouk.terbille@nocnsf.nl.

Klik hier voor de planning of meer informatie.