Gert jan van der Linden2 Blijvende ontwikkeling toptrainers en -coaches noodzakelijk. 65

Opleidingen

Gert Jan van der Linden 300x200Gert Jan van der LindenFoto: Getty Images

De Nederlandse (top)sport heeft een tekort aan toptrainers en -coaches, kijkend naar aantal en benodigde competenties. Mede daarom is blijvende ontwikkeling op het gebied van opleidingen relevant. Een goede opleidingsinfrastructuur op het terrein van sportopleidingen levert een belangrijke bijdrage aan gegarandeerde kwaliteit van trainers en coaches in Nederland.

Niveau 1 t/m 4
Er zijn opleidingen op vijf verschillende niveaus, waarbij de sportbonden verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de opleidingen op de eerste vier niveaus. De opleidingen is dit gekoppeld aan niveau? Dus opleidingsniveau? zijn conform de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 2012, die bestaat uit een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen voor onder andere. trainer-coaches. Voor meer informatie omtrent deze opleidingen en de Kwalificatiestructuur Sport 2012 , wordt verwezen naar de Academie voor Sportkader (ASK) en/of de betreffende sportbond.

Trainer-Coach 4
In september 2013 is gestart met een sporttak overstijgende opleiding Trainer-Coach 4 (TC4). Het unieke van deze opleiding zit in de samenwerking tussen de diverse sportbonden, NOC*NSF en de opleidingsinstituten (HvA/ ALO Amsterdam en Landstede / Zwolle Sport en Bewegen). De gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk dat ook kleinere sportbonden de kans hebben om trainer-coaches op dit niveau op te leiden. Door het sporttak overstijgende karakter van de opleiding krijgen de deelnemende bonden de mogelijkheid betere trainers en coaches in dienst te nemen, die ook kennis hebben vergaard vanuit andere sporten. Met de TC4 opleiding wordt het ook mogelijk dat meer trainer-coaches zich ontwikkelen richting de Topcoach 5 opleiding.

TopCoach 5
TopCoach 5 is de opleiding voor coaches die de ambitie hebben om op het hoogste internationale niveau talenten en topsporters te trainen en te coachen. De opleiding is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en NOC*NSF, in samenwerking met sportbonden, coaches, overige hogescholen en universiteiten. In de TopCoach 5 opleiding zijn de maatwerkprogramma's gericht op de topsportpraktijk, persoonlijke ontwikkeling en op kennis en vaardigheden. Hier worden diverse experts voor ingezet. De opdrachten in de praktijk staan centraal om te werken aan het ontwikkelen van de zeven benodigde competenties:

  • 1. Coachen tijdens topwedstrijden
  • 2. Training geven
  • 3. Begeleiden van sporters
  • 4. Samenstellen en managen van een begeleidingsteam
  • 5. Ontwikkelen van topsportbeleid
  • 6. Vergaren, ontwikkelen en delen van kennis
  • 7. Bevorderen competentieontwikkeling coaches

De deelnemer ontvangt het TopCoach5 certificaat, gebaseerd op de KSS 2012en aansluitend op de Europese niveau indeling.

Voor meer informatie, zie www.topcoach5.nl