Open club initiatieven

Atletiekunie
Door je te verenigen met andere initiatieven en organisaties in dezelfde gemeente (denk aan scholen, gemeenten of bedrijven) kunnen sportverenigingen veel meer voor elkaar krijgen. En vormen zij een bron van inspiratie voor andere clubs. Gemeenten, onderwijs, zorg, het welzijnswerk en het bedrijfsleven herkennen in toenemende mate de waarde van sport en samenwerken leidt tot versterking.

De Atletiekunie heeft een korte film gemaakt over het open club-principe.

Stichting Meer dan Voetbal
De Stichting Meer dan Voetbal probeert voetbalclubs te inspireren en te activeren maatschappelijk actief te worden. Thijs van Grieken vertelt. “Wij zien het concept van open clubs eigenlijk als een filosofie. Er komen veel verschillende bezoekers naar een voetbalclub. Sporters zelf, maar ook hun familie, vrienden en mensen die in de buurt van een vereniging wonen. De club is daarmee een eigenlijk een buurhuis. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat je als vereniging meer doet dan alleen voetbal aanbieden. Je kunt door slimme samenwerking met andere organisaties de vereniging inzetten voor een betere samenleving. Bijvoorbeeld door kansarme jongeren de kans te geven te sporten of ouderen in beweging te krijgen, maar ook huiswerkbegeleiding aan te bieden. Dit levert een bijdrage aan de buurt die gezonder, veiliger en leefbaarder is.”

Stichting Meer dan Voetbal probeert met deze filosofie voetbalverenigingen te inspireren en hen te helpen verbindingen met andere maatschappelijke organisaties te leggen. Verenigingen kunnen tijdens bijeenkomsten kennis en goede voorbeelden met elkaar delen. Van Grieken: “Een aantal clubs is al maatschappelijk actief en heeft het hele proces om maatschappelijk relevant te zijn al doorlopen. Dit spreekt andere verenigingen ook aan, zowel binnen als buiten het voetbal”. Ook brengt de stichting clubs met andere (maatschappelijke) organisaties in contact en worden er jaarlijks awards aan maatschappelijk actieve voetbalclubs uitgereikt.

Alle betaald voetbal organisaties in Nederland zijn in verschillende mate al maatschappelijk actief. FC Twente is loopt daarin voorop en heeft hun maatschappelijke relevantie ook vastgelegd in hun kernwaarden. Ook amateurclubs zijn hier in toenemende mate in geïnteresseerd.

Het belangrijkste advies aan clubs van Van Grieken is dat ze eerst inzichtelijk moeten hebben waar ze als club naar toe willen. “Een goede lange termijn visie die wordt gedragen door alle geledingen binnen de club is dus essentieel. Zorg ervoor dat je dichtbij je eigen identiteit blijft en maak daarin duidelijke keuzes. Vervolgens is het van belang samenwerking te zoeken en hiervoor iemand binnen de club verantwoordelijk voor te maken. Ook hierbij is het van belang meerdere leden erbij te betrekken, zodat je de netwerken en het potentieel van je leden benut” aldus van Grieken.

Sportplus
Sportplus staat voor sportverenigingen die iets extra’s doen en daarmee iets extra’s betekenen voor de stad Rotterdam. Het programma staat voor de inzet van sport als middel voor het bereiken van doelen op maatschappelijk vlak. Door samen te werken met partners uit verschillende sectoren, koppelen de deelnemende verenigingen de kracht van sport aan vele maatschappelijke ambities. Doel is dat de vereniging hier zelf beter van wordt, maar vooral dat zij wat betekent voor anderen. Voor leerlingen van de nabijgelegen school, voor senioren in de wijk, voor werkzoekenden, voor rondhangende jongeren, enzovoort.

Meer informatie: www.rotterdamsportsupport.nl/sportplus  

Buurthuis van de toekomst
In Den Haag werkt men aan het Buurthuis van de Toekomst. Hierbij werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. Hierdoor is bijvoorbeeld de voetbalclub niet alleen een voetbalclub, maar ook een plek wordt waar mensen samenkomen voor een praatje, voor een cursus of voor huiswerkbegeleiding. Het buurthuis van de toekomst past bij de ontwikkeling dat bewoners ook zelf actief meedoen in hun wijk. De sportclub is daarmee het centrale ontmoetingspunt van de wijk.

Voor meer informatie: www.denhaag.nl/buurthuisvandetoekomst  

Sportdorpen
Een sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten en bewegen. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving. Sport wordt daarbij dóór en vóór de dorpsinwoners georganiseerd. Het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en andere lokale organisaties maakt dat besturen makkelijker wordt, er meer vrijwilligers actief zijn en het kader efficiënter inspeelt op de vraag van de bewoners.

Voor meer informatie: www.huisvoordesportgroningen.nl/sport-en-bewegen/sportdorp

Waterkracht 2016
“De ‘ondernemende’ vereniging is de lokale maatschappelijk spil en zorgt voor de ideale passende lokale invulling van sport als doel en sport als middel waarbij de ‘toekomstige’ zwemmer centraal staat. Ze is een volwaardige gesprekspartner richting gemeente, exploitant, onderwijs en andere sportaanbieders en overige lokale betrokkenen in de breedste zin van het woord. Ze is een vereniging met een inspirerend bestuur die acteert vanuit kansen en mogelijkheden en zorgt voor een passend aanbod en precies zover handelt als lokaal past en nodig is. Ze speelt een belangrijke rol binnen de exploitatie van een zwembad passend bij de eigen en lokale wens en ambitie. Tenslotte speelt ze een voortrekkende en enthousiasmerende rol binnen het speelveld van regionale zwem- en wellicht ook andere verenigingen.”

KNZB beleidsplan Waterkracht 2016
Voor meer informatie: www.knzb.nl/knzb/beleidsplan_waterkracht_2016  

Fitness 2.0
Fitnesscentra zijn goed in staat om nieuwe doelgroepen (mensen met een chronische aandoening en/of een grote afstand tot bewegen) te bereiken, kunnen op professionele wijze duurzame begeleiding garanderen en werken veelal intensief samen met de eerstelijnszorg. Sportverenigingen daarentegen zijn veel beter in staat om mensen langdurig aan zich te binden, mits hun aanbod goed aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Wat veelal de sterktes zijn van verenigingssporten en anders georganiseerde sport, is de zwakte van de fitnessbranche, en vice versa. Met Fitness 2.0 wordt het sport- en beweegaanbod van zowel het fitnesscentrum als de andere sport- en beweegaanbieders ondergebracht in één lokale sportmenukaart.

Voor meer informatie: www.fitvak.com