Open club sessies

Om verenigingen te stimuleren zich (meer) open te stellen voor anderen en mogelijk een grotere maatschappelijke rol te spelen worden er samen met diverse sportbonden en lokale/regionale sportorganisaties een aantal inspiratiesessies georganiseerd. Deze sessies vinden op (klein)regionaal niveau plaats.

De open club voorbeelden uit de zaal vormen de inspiratie voor rondetafelgesprekken waarbij clubbestuurders en andere enthousiastelingen met elkaar in gesprek. Door de aanwezigheid van verschillende sportachtergronden (o.a. voetbal, hockey, tennis, korfbal, zwemmen, atletiek en fitness) doen de deelnemers nieuwe ideeën op door concrete kennis en ervaringen met elkaar te delen over het thema. Vragen die centraal staan, zijn: Waarom wil je als club je meer open gaan stellen? Hoe wil je als club meer open worden? Wat maakt jouw club open?

De aangegeven behoefte wordt als input gebruikt door de betrokken sportbonden en lokale/regionale sportorganisaties om in samenwerking met elkaar de follow-up, de ondersteuning op maat aan de deelnemende clubs te verzorgen. In 2014 en 2015 zijn onderstaande open club sessies georganiseerd:

Regio West-Brabant – Factsheets
Rregio Utrecht – Factsheets
Regio Groningen – Factsheets
Regio Zeeland - Factsheets
Regio Amsterdam - Factsheets
Regio Uden/Veghel/Oss – Factsheets
Regio Friesland - Factsheets