Kwalificatie-eisen

Het programma van Nanjing 2014 vertoont grote overeenkomsten met dat van de Olympische Spelen, zo zijn rugby sevens en golf al toegevoegd aan deze editie van de Jeugd Olympische Spelen. In een aantal sporten zijn de wedstrijdformats echter aangepast. Zo wordt bijvoorbeeld bij basketbal drie-tegen-drie gespeeld, bij hockey vijf-tegen-vijf en bij wielrennen wordt van de sporters gevraagd om aan meerdere wielerdisciplines deel te nemen.

Hiernaast tref je de internationaal vastgestelde kwalificatie-eisen aan. In deze documenten staan de leeftijden van sporters die kunnen deelnemen, de internationaal geldende kwalificatieperiode en – evenementen en het maximaal aantal sporters dat per land kan uitkomen.

Voor wat het uitzenden van sporters betreft, hanteert NOC*NSF geen aanvullende normen en limieten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Jeugd Olympische Spelen een erg beperkt aantal deelnemers per discipline kent. Daarom zijn de internationale criteria zodanig strikt opgesteld, dat ze voldoende prestatieniveau borgen.

In verschillende takken van sport gebeurt de internationale kwalificatie niet op naam, maar op land. In die gevallen heeft de sportbond een intern selectiebeleid opgesteld. Een interne selectie past de sportbond ook toe wanneer de bond meer sporters heeft die voor uitzending naar de Jeugd Olympische Spelen in aanmerking komen dan dat internationaal is toegestaan.

Daarnaast geldt de restrictie dat er per land maximaal aan één teamsport meegedaan kan worden. Één jongensteam, en één meisjes team. Daarbij geldt dat zij zich dan wel moeten kwalificeren. Bij de teamsporten is het het Nederlands meisjes hockeyteam gelukt om zich te plaatsen.