Publicatie

Titel: Ledental NOC*NSF over 2005 Ledental NOC*NSF over 2005
Auteur: Dorien Bosch (samenst.)
Jaartal: 2007
Aantal paginas: 24
Trefwoorden: leden, statistieken, sportorganisaties
Publicatienummer: 670
Prijs: 7,00 euro
Beschrijving: Cijfers en ontwikkelingen rondom het ledental NOC*NSF over 2006